Redningsvæsen

Brandfaren er blevet større

Færre brandmænd ved udrykning kan medføre større materielle skader

HADSUND:Det er blevet mindre trygt at være borger i Hadsund Kommune. Risikoen ved brande især i den østlige ende af kommunen er steget, efter at kommunale besparelser har medført færre brandmænd og slukningskøretøjer ved udrykning. Det mener i hvert fald Bent Pedersen, amtsrådsmedlem for Socialdemokraterne og til daglig holdleder på Falck-stationen i Hadsund. Pr. 1. august er udrykningsstyrken fra hovedstationen i Hadsund reduceret med to mand i den vestlige del af kommunen og halveret ved udrykninger i den østlige ende, og det betyder i praksis, at man står dårligere rustet ved brande, der kræver røgdykkere eller er særligt mandskabskrævende. - Det kommer måske ikke til at koste menneskeliv, men det kan næppe undgås, at faren for større materielle skader ved brand bliver forøget, mener Bent Pedersen. Han taler på vegne af i alt seks holdledere på Falck-stationen i Hadsund. De undrer sig over, at nedskæringen er sket, uden at der har været større opmærksomhed om sagen. - Om ikke andet synes jeg, at borgerne i Hadsund skal vide, at der er sket en forringelse, siger Bent Pedersen. Han erkender, at det ikke er ofte, man har brug for den ekstra kapacitet. - Med hensyn til røgdykkerne er det måske ikke en gang en brand om året, og normalt er den nye bemanding nok, men det er altså kun så mange, at vi kan skrabe os igennem i dagligdagen, og det vil givet få en konsekvens på et eller andet tidspunkt, siger Bent Pedersen. Borgmester Karl Christensen, der er formand for Beredskabskommissionen, er klar over, at risikobilledet har ændret sig og måske vil gøre det igen, når nye besparelser slår igennem i det kommende år. - Det ville være tåbeligt af mig at tale imod fagfolk, for der er selvfølgelig en øget risiko, men det må vi bare leve med, siger han og henviser til, at det er regeringen, der i forlængelse af en ændring af beredskabsloven har fjernet en del af bloktilskuddet. - Så siger regeringen også, som de gør i en række andre tilfælde, at kommunerne da gerne må opretholde beredskabsniveauet, men at de altså selv skal betale. Men det har vi ikke råd til. Det er ikke ond vilje, bemærker Karl Christensten. Borgmesteren mener ikke, at den manglende opmærksomhed om nedskæringen er udtryk for hemmelighedskræmmeri. - Beredskabskommissionen består jo ikke blot af politikere. Der sidder også formanden for det civile beredskab, en repræsentant for politiet og ikke mindst en repræsentant for LO. Hvis nogen af dem mente, at det var uforsvarligt, ville de formentlig reagere, men selvom ingen af medlemmerne er særligt begejstrede for det her, er beslutningen altså truffet i fuld enighed, bemærker Karl Christensen. Som et resultat af de nye nedskæringer i 2004 forsvinder den båd, Falck i Hadsund har haft til redningsindsats til havs.