EMNER

Branding som tema i efteråret

Debatten om mulighederne for at skabe et "varemærke" for kommunen genoptages på temamøde i efteråret

Snakken om de fremtidige muligheder for at finde det eller de temaer, der skal være Thisted Kommunes fremtidige "varemærke" er langt fra forstummet, men blot udskud til efteråret. I hvert fald set i byrådssammenhæng. Det blev resultatet, da byrådet forleden på foranledning af venstres Randi Holler tog en ny runde om branding af kommunen. Det skete på baggrund af en beslutning i økonomiudvalget om ikke at bruge en halv million skattekroner til en forundersøgelse af mulighederne af at beskrive et egentligt brandingprojekt men i stedet bruge pengene et sted, hvor effekten er mere synlig. Udvalgets beslutning skal også ses i sammenhæng med, at er ikke fra det lokale erhvervsliv er signaleret vilje til at skyde økonomi i projektet, hvilket var en kommunal forudsætning. Beslutningen om at gøre branding til tema for et byrådsseminar kommer i forlængelse af, at landets førende kommunalforsker, Roger Buch onsdag sagde til Thisted Dagblad, at den sikreste vinder i de kommunale brandingprojekter er der konsulentfirmaer, der laver projekterne. Læs mere i Thisted Dagblads torsdagsudgave