Skolevæsen

Brandingen har sin virkning

} HALLUND: Brønderslev Kommunes spot om, at der er 28 timer i døgnet i Brønderslev, fik smilebåndet frem på valgmødet i Hallund. - Jeg vil da håbe, at det er Brønderslev Handelsstandsforening og ikke kommunen, der står bag, sagde John Sørensen. Kim Toft (V) sagde, at kommunens kommunikationskonsulent har haft frie hænder. Man skal engang imellem give medarbejdere frit spil, idet det udvikler dem. Kim Toft pointerede, at han nok ikke ville have sagt god for reklamen. - Spottet er godkendt på borgmesterkontoret. Ordstyrer Eddy Marrup: - Men alle snakker om spottet, så det er da blevet opfanget. } 7. KLASSER: Omkring 7. klasse sagde Kim Toft, at de ikke skal fjernes fra skolerne. Ole Jespersgaard erklærede sig enig. - Jeg har kendskab til en skole, hvor man begyndte med at fjerne 7. klasse. Næste gang var det 5. og 6. klasse, og til sidst lukkede skolen. Jeg ser hellere, at man går den anden vej. efterhånden som flere vælger at gå i 9. klasse på en efterskole, skal der ske en ændring. Kim Toft sagde, at der i stedet for et 10. klasse center kan etableres et 9. klasse center. Henning Jørgensen foreslog, at man flytter 8. klasser ud på de syv-klassede skoler. Ole Jespersgaard: - Ø. Brønderslev er lige så stort som Jerslev og Skolegades Skole, så hvorfor ikke også etablere en overbygning på Ø. Brønderslev Skole. } PØLSEBORD:Valgmødet i klubhuset iHallund samlede omkring 40 deltagere. Det er efterhånden en tradition, at der anrettes pølseborg som afslutning på debatten. Det er vældigt populært, og vi synes, at det er en god måde at slutte af på, siger formand for den arrangerende Hallund-Hollensted Borgerforening, EddyMarrup.