Redningsvæsen

Brandmændene i Mou - et godt hold

Pæne ord fra cheferne ved nytårsparaden

MOU:Brandfolkene på brandstationen i Mou er en god flok, og tingene fungerer fornuftigt. At det også er et hold, der kan få ting ene til at g å op indbyrdes, ses af, at af de 17 mand, der virker på brandstationen, har over halvdelen fået tiårs medalje. Ja, nogle af dem havde været med, fra før Mou Brandstation blev bygget, nemlig i det såkaldte motoriserede beredskab, der havde til huse på materielgården i Mou. Det var konklusionen på en del af den tale, områdechef for Falck i Nordjyllands Amt, Torben Christensen, holdt ved nytårsparaden på brandstationen i Mou forleden - den 13. parade i stationens historie. Her startede man med at mindes de 13 kolleger, der døde på landsplan i 2002 og særlige tanker gik til de tre, der omkom ved arbejdsulykken i Frederikshavn. Områdechefen læste også redningsdirektør Allan Søgaard Larsens tale op som det sker over hele landet. Her blev alle ansatte på vagtcentralerne landet over takket for indsatsen i forbindelse med at indføre den nye struktur på vagtcentralerne. I dag har Falck den samme vagtcentralstruktur som politiets 112-centraler med ny vagtcentral på Politigården i Aalborg. Områdechef Torben Christensens tale til brandfolkene var mere lokalt afstemt. Han omtalte de krav man kan stille til en brandmand, og de krav kan være såvel psykisk som fysisk hårde. - Det altid at stå til rådighed, altid at skulle kunne løbe med sekunders varsel, det kræver opbakning fra baglandet, fra arbejdsgiver og fra familie. Det er absolut ikke farefrit at være brandmand. Derfor kræves der også en brandmandsuddannelse på seks ugers varighed, inden man er fuldt uddannet. Og dertil kommer den løbende efteruddannelse. Beredskabschefen Flemming Knudsen gennemgik i sin nytårstale brandvæsenets aktioner i løbet af året 2002. Flemming Knudsen fortalte, at det havde været et almindeligt år, hvor brandvæsenet havde været alarmeret 34 gange til følgende opgaver: 5 bygningsbrande, 8 skorstensbrande, 4 bilbrande, 2 naturbrande, 2 forureningsopgaver, 8 blinde alarmer, 1 falsk alarm, 2 maskiner samt 2 som ikke nærmere blev defineret.