Redningsvæsen

Brandmand blev hædret af sine kolleger

Lysten til at få styr på brande er ikke sådan til at slukke.

Kim Borg Sørensen blev årets brandmand.

Kim Borg Sørensen blev årets brandmand.

AALESTRUP:Lysten til at få styr på brande er ikke sådan til at slukke. Det kender mange brandmænd. En af dem blev ved årsskiftet hædret som årets brandmand på stationen i Aalestrup af kollegerne. Kim Borg Jørgensen, hedder han, og han får titlen selv om han egentlig for flere år siden valgte at nedtrappe sit forhold til ilden og den slukning. Fra at være fuldtids-Falckredder valgte han på et tidspunkt at trappe jobbet ned, især fordi hans tømrer- og snedkervirksomhed krævede hans tilstedeværelse mere og mere. - Denne beslutning nyder vi som dine kolleger nu godt af, når opgaverne vi løser, omfatter personskader. Du har her fået en helt særlig status blandt brandmændene, når tingene spidser til. Dette hæver sikkerheden og kvaliteten i vores førstehjælpsarbejde på skadesstedet ganske betragteligt og det skylder vi dig stor tak for, sagde hans nærmeste chef, Tom Sørensen. Det skete ved overrækkelsen af den plakette, der er det faste bevis for kollegernes respekt. En god situationsfornemmelse blev også belønnet. Evnen til at lodde hvornår der skal en kvik bemærkning til at lette stemningen eller være alvorligt bor også i kim Borg Jørgensen ifølge Tom Sørensen. Godt tre ud af fire af 2009's udrykninger fra stationen har årets brandmand deltaget i trods de krav virksomheden KBJ Tømrer og Snedker ApS og han selv stiller til arbejdsindsatsen. Eller mere præcist: 32 ud af 44 indsatser, hvilket må siges at være flot i den sammenhæng.