Redningsvæsen

Brandmyndigheders afslag i søgelyset

Står uforstående over for kritik fra politikere

AALBORG:Flere byrådspolitikere har alvorligt kig på Beredskabscenter Aalborg og den måde, som centret fungerer på som brandmyndighed. Over for politikerne hævder borgere i nogle tilfælde, at myndighederne i Aalborg er mere emsige end i andre byer. Spørgsmålet bliver nu taget op i beredskabskommissionen. Beredskabschef Jørgen Pedersen afviser dog, at der skulle være hold i kritikken. Skole- og kulturrådmand Nils Bell (V) har rejst spørgsmålet om beredskabscentrets virke over for de øvrige rådmænd og borgmester Henning G. Jensen (S). Drøftelsen i magistraten fører til, at Henning G. Jensen, der er formand for beredskabskommissionen, vil tage sagen op i kommissionen. - I skole- og kulturudvalget støder vi f.eks. ofte på spørgsmålet om bandsikkerhed, bl.a. på gangarealer. Jeg har ikke undersøgt, om brandmyndighederne i Aalborg er strengere end i andre kommuner, men vi møder nogle gange den vurdering, at kravene er skrappere i Aalborg, siger medlem af skole- og kulturudvalget Henrik Nielsen (SF). - På skolerne er det opfattelsen, at Beredskabscenter Aalborg er meget restriktivt, og nogle gange møder jeg den vurdering, at det f.eks. i Århus er lettere at komme igennem med ting, der vedrører brandsikkerheden. Vi har drøftet sagen i magistraten, og resultatet blev, at borgmesteren skal tage spørgsmålet op i beredskabskommissionen. Jeg føler, at beredskabscentret har et imageproblem. Nogle borgere får en negativ oplevelse, når det får et afslag. Her kan det være vigtigt at forklare grundigt, hvorfor nogle forhold vedrørende brandsikkerheden ikke kan godkendes, siger Nils Bell. Bransikkerheden omkring Grand på Frederiks Torv har tidlige givet en debat mellem skole- og kulturforvaltningen og beredskabscentret. Her blev der indkaldt til et møde om forholdene. Nils Bell siger dog, at det er sjældent, at sagerne udvikler sig sådan. Diskussionen om beredskabscentret begyndte for et par uger siden, da byrådet drøftede centret årsberetning. Her rejste socialdemokraten Lars Bang Jensen spørgsmålet om, hvorvidt beredskabscentret ikke nogle gange går lidt for meget op i overholdelsen af reglerne. Jarre-politisag Beredskabschef Jørgen Pedersen mener ikke, at der er nogen om kritikken, og det er ikke hans opfattelse, at beredskabscentret har et imageproblem: - Jeg mener sagtens, at Beredskabscenter Aalborg kan stå sig ved en sammenligning f.eks. med Århus. Efter min mening blander nogle politikere spørgsmålet om vores inddrivelse af parkeringsafgifter sammen med spørgsmålet om vores opgaver i forbindelse med brandsikkerhed. Jeg synes, at disksusionen er lidt beskæmmende. Vi bliver beskyldt for at fare for hårdt frem. Samtidig har vi en politisag hængende over hovedet for i forbindelse med Jean Michel Jarre-koncerten i september for at have taget for lempeligt på sikkerhedsbestemmelserne, siger Jørgen Pedersen. Han tilføjer, at beredskabscentret udfører sit arbejde ud fra lovgivningens bestemmelser. - Jeg mener, at vi giver en god og grundig information. Men hvis man et enkelt sted har fået et afslag, så kan man selvfølgelig være utilfreds med det og føle sig forkert behandlet, siger Jørgen Pedersen.