Redningsvæsen

Brandroligt år for sprøjterne

Antallet af brandudrykninger i Aars faldt igen i år

AARS:2002 blev et af den slags år, som Aars Kommunes viceberedskabschef Elo Sørensen foretrækker. I hvert fald i sin egenskab af indsatsleder. - Det har været et stille og roligt år med færre brande end året før, og det er jo den vej, det helst skal gå, konstaterer Elo Sørensen med en statistik i hånden, som fortæller om 80 opgaver i årets løb for brandkøretøjer og brandmænd. Heraf har blot 57 haft forbindelse til brande, brandalarmer eller uheld med farlige stoffer indenfor kommunegrænserne. Resten af arbejdsopgaverne har ligget udenfor kommunen. Helt uden dramatik har året ikke været. Et dødsfald I efteråret døde en ældre mand efter en fjernsynsbrand i hjemmet i Aars. I maj indebrændte 250 svin under en voldsom brand på en gård i omegnen af Gundersted. I Skivum måtte en kvinde på sygehuset efter en røgforgiftning under en brand i hjemmet og træpillefabrikken på Birkevej blev for anden gang på blot et par år hærget af en eksplosionsagtig brand. - Heldigvis er det meget længe siden, vi sidst har haft en brand med dødelig udgang, pointerer Elo Sørensen. De 57 udrykninger indenfor kommunegrænsen er faktisk et fald på fire i forhold til 2001. Og generelt bliver der færre brande, bemærker Elo Sørensen med 15 års erfaring. - Da jeg begyndte var der nærmere mellem 80 og 85 brande om året. Han vurderer, at folk er blevet bedre til at passe på. - Det betyder også en del, at meget gammelt byggeri på landet er blevet skiftet ud med nyt i de senere år. De gamle installationer var skyld i mange brande, påpeger han. Blinde alarmer driller Antallet af blinde alarmer - det vil sige alarmer, uden at det brænder - er til gengæld stigende. Det beklager Elo Sørensen. De blinde alarmer koster af gode grunde også en fuld udrykning og er dermed gode kroner lige ud af kommunekassen. I 2002 lød brandalarmerne 15 gange. De 12 gange var det uden grund. - De blinde alarmer oftest, at teknikken svigter, eller det kan være en håndværker, der utilsigtet kommer til at sætte alarmen i gang under et byggeri. Kommunens egne plejehjem er i øvrigt blandt synderne. - De gamle anlæg på Solvang og Østermarken alarmere os jævnligt. Det bliver formentlig bedre, når en del af alarmanlægget bliver fornyet i forbindelse med ombygningen, vurderer han. Nye regler fra Beredskabsstyrelsen betyder, at de kommunale beredskaber fra årskiftet kan nøjes med at sende seks mand med i det første udrykningstog mod otte inden årskiftet. Det er en besparelse, som Elo Sørensen er skeptisk overfor. - Seks mand er i underkanten, hvis man står overfor en alvorlig brand, hvor det handler om at redde mennesker ud af et brændende hus. Han er glad for, at politikerne i Aars i første omgang har valgt, at forlænge aftalen med Falck i et år på de nuværende vilkår. - Nu har vi et år til at vurdere konsekverserne andre steder, pointerer han.