Brandspredning i Hånbæk

Renoveringen i Hånbæk. Er det brandfarligt? Det mener Jan Andersen, der selv bor Koktvedvej 81. Foto: Bent Jakobsen

Renoveringen i Hånbæk. Er det brandfarligt? Det mener Jan Andersen, der selv bor Koktvedvej 81. Foto: Bent Jakobsen

BRANDFARE:Nogle af boligblokkene i Hånbæk er placeret faretruende tæt på hinanden. Det gælder for eksempel den blok, vi selv bor i. Når renoveringen af naboblokken er gennemført, vil tagkonstruktionen på det nærmeste røre naboblokkens tag. Opfylder byggeriet mon bygningsreglementet? I følge Erhvervs- og Byggestyrelsen, der henviser til bygningsreglementet for erhvervs- og etagebyggeri, skal ”bygninger (…) opføres og indrettes, så en brand kan begrænses til den brandmæssige enhed, hvor branden er opstået. Udvendige overflader og tagdækninger skal udføres på en sådan måde, at de ikke giver væsentlig bidrag til brandspredning”. Som byggeriet er udformet vil en brand - afhængig af vindretningen - kunne springe fra et tag til det næste. Det er ikke betryggende. Bygningsreglementet har gennemgået flere revisioner, siden det oprindelige Hånbæk blev opført. Er der taget højde for det i forbindelse med renoveringen?