Redningsvæsen

Brandstationerne i Thy bevares

Thisted Kommune mangler at få en ny beredskabsplan færdig men har den gamle i reserve

THY-HANNÆS:Selv om Beredskabsstyrelsen i København endnu ikke har fået den nye beredskabsplan for den nye Thisted Kommune, så gælder den gamle stadig og den er tæt på at ligne den nye. - Vi valgte klart at få en samlet risikobaseret vurdering af kommunen, inden vi gik i gang med beredskabsplanen, siger beredskabschef Søren Funder fra Thisted Kommune. Han siger, at den gamle plan for hver af de tre oprindelige kommuner, i realiteten var så fælles, at der ikke er en risiko for borgerne. - Vi arbejder lige nu for fuldt tryk med planen og jeg forventer, at den er klar i begyndelsen af det nye år. Blandt andet skal de fire brandstationer i Hanstholm, Frøstrup, Thisted og Hurup bevares og da der ikke længere er kommunegrænser, så justerer man på udrykningsområderne, så det er den station, der kan nå hurtigst frem, der får ¿opgaven¿: - For eksempel skal der rykkes ud fra Hurup til Sønderhå, forklarer Søren Funder og siger, at stationen i Frøstrup også får justeret lidt på deres område. - Og så sender vi ikke hele styrken ved en skorstensbrand, siger Søren Funder og fortæller, at der er det en holdleder, som styrer indsatsen, men at han også tilkalder en indsatsleder, hvis branden ser ud til at udvikle sig. Den nye beredskabsplan skal også indeholde de detaljer, som kommer fra, at Thisted Kommune som det eneste sted i Danmark skal operere på tværs af regionsgrænserne. Sygehus og redningsberedskab med Falck hører til i Region Nordjylland, mens politimyndigheden ligger i Region Midt- og Vestjylland: - Jeg tror ikke på nogen problemer i det daglige, men jeg håber, det fungerer, hvis vi får en større katastrofe, som går på tværs af grænserne, siger Søren Funder og tænker på orkaner og lignende situationer, når naturen går amok.