Brandstiftelser

Brandstifter kan ikke smides ud

Ængstelige lejere må finde sig i nabo, der stak ild til overboens lejlighed

AALBORG:Anstødeligt. Så kort kan raktionen sammenfattes, efter at det ikke er lykkedes boligforeningen Himmerland i Aalborg at få medhold i, at en lejer kan sættes på gaden, selvom han i august satte ild på sin overbos lejlighed. - Det er krænkende for retsbevidstheden, mener direktør for Boligkontoret Peter Kjølby. De øvrige lejere i ejendommen, hvoraf flere er ældre mennesker, er dybt rystede, og den 84-årige kvindelige overbo har siden brandstiftelsen måte bo hos sin datter på Fyn. Boligkontoret har kæret kendelsen fra fogedretten til Vestre Landsret og håber her at få medhold i, at den 32-årige psykisk ustabile mand kan sættes ud af sin lejlighed hurtigst muligt. - Jeg finder det anstødeligt, at man ikke kan statuere, at han har misligholdt sit lejemål, men bruger lejeloven til at beskytte ham frem for de øvrige beboere, siger Peter Kjølby. Fogedretten henviser bl.a. til, at der endnu ikke er faldet dom i sagen. - Men den pågældende har ved to retsmøder overfor dommeren erkendt, at han satte ild på lejligheden, siger Peter Kjølby Den 32-årige mand meldte sig selv efter ildspåsættelsen og hævdede, at de øvrige beboere i opgangen havde chikaneret ham på det groveste. Et par gange inden bandstiftelsen var han blevet hentet af politiet og kørt på psykiatrisk afdeling. Natten til lørdag 31. august gjorde han alvor af sine trusler og hældte benzin ind ad brevsprækken til den ældre kvindes lejlighed og satte ild på. Forinden havde han truet med at slå alle ihjel.