Ungdomsuddannelser

Brandstiftere venter på landsret

VRÅ:Socialforvaltning, politi, kriminalforsorg, advokater, arresthus og ungdomsinstitutioner. Når et ungt menneske begår alvorlig kriminalitet, bliver mange ting sat i gang. Det er blandt andet sket i forbindelse med sagen om branden i Vrå-hallen, som tre drenge på 16,16 og 17 år stod bag. I alt forvoldte drengene skader for over 40 mio. kr. Og for et par uger siden fik de deres dom, som lød på to års ubetinget fængsel. Den dom mente drengene og deres forsvarere var alt for hård og ankede på stedet til Landsretten for at få den gjort mindre. Anklagemyndigheden har omvendt også anket dommen for at få en hårdere straf til drengene - med udgangspunkt i de store ødelæggelser, de har forvoldt. De tre drenge har ikke tidligere været i politiets søgelys, og det fremgik da også af retssagen, at der var tale om tre venlige og sociale drenge, som egentlig ikke var ude på ballade. Siden drengene blev anholdt i slutningen af maj, har de siddet i varetægtsfængsel på ungdomsinstitutioner. Her har man lavet en beskrivelse af drengene, og fælles er, at de beskrives som samarbejdsvillige og indstillede på at komme videre med livet. En af drengene går på Teknisk Skole i Aalborg og vil gerne videre med dette, mens de to andre, som var i færd med at afslutte 9. klasse på Vrå Skole, har planer om henholdsvis handelsskole og produktionsskole. Men foreløbig sidder drengene stadig på ungdomsinstitutioner, hvor de afventer Landsrettens endelige dom. Først når den er faldet, kan de begynde at kigge på fremtiden - sammen med deres familier og socialforvaltningen.