Brandstifterne

Den 15-årige har i sin skoletid modtaget massiv hjælp, men han kan ikke læse, regne eller skrive. Han er understimuleret og lider af en adfærdsforstyrrelse. Bruger det meste af sin tid med computerspil. Beskrives som mentalt retarderet i lettere grad. Den 21-årige er født af misbrugsforældre og hjerneskadet frafødslen. Har store adfærds- og indlæringsproblemer. Har en række domme for blandt andet tyveri. Siden han blev 18 år, har han søgt om pension. De to anbringes nu på en institution for personer med vidtgående handicap.