Brandtomt købt til nedrivning

FREDERIKSHAVN:Brand-tomten Rimmensgade 24 er netop blevet købt af Frederikshavn Kommune. Ejendommen var for nogle måneder siden ramt af en brand, hvor en svensk hjemløs blev stærkt forbrændt og overflyttet til brandsårsafdelingen på Rigshospitalet. Kommunen overtager ejendommen i den stand, den står i i dag - og det rummer ikke problemer alt den stund, at ejendommen erhverves med henblik på nedrivning. I forvejen har kommunen købt de to nabo-ejendomme, hvoraf Rockerborgen forlængst er revet ned. Prisen for de sørgelige rester er 200.000 kroner. Dertil kommer en række udgifter i forbindelse med købet og nedrivningen samlet 135.000 kroner.