Redningsvæsen

Brandvæsenet blev kaldt ud 56 gange i 2002

Ikke aftale om nyt brandberedskab i Skagen Kommune

SKAGEN KOMMUNE: Brandfolkene hos Falck Skagen blev i 2002 kaldt ud til brand 56 gange i 2002. Da Falck holdt den traditionelle nytårsparole nytårsaftensdag, oplyste lederen af Falck i Skagen Kommune, Kurt Pedersen, at der havde været i alt 55 gange, hvor der blev meldt brand. Inden klokken nåede midnat 31. december kom den 56. gang, idet der ved 23.30-tiden var ild i en conatiner på Doggerbanke. Det var dog, som de fleste af de øvrige brande, én der hurtigt var slukket, og den forårsagede ikke større skader. Kurt Pedersen sagde i sin tale ved parolen, at statistikken viser, at der i Skagen Kommune er mellem 50 og 60 brandmeldinger om året. I år 2000 var der 52, i 2001 72 og i 2002 altså 56. Når der i 2001 var forholdsvis mange brandmeldinger skyldes det, at der der det år var forholdvis mange blinde alarmer. Tilfælde, hvor automatiske brandalarmer gik i gang på grund af tekniske fejl. Antallet af blinde alarmer var i 2002 faldet til 16. Tre af dem var fra steder, hvor en virkelig brand kunne være så alvorlig, at både brandvæsenet i Skagen og i Aalbæk rykkede ud, inden man fik konstateret, at der var tale om en blind alarm. Der var i 2002 desuden to gange falske alarmer - altså tilfælde, hvor folk bevidst slog brandalarm uden, at der var tale om brand. Begge gange var den falske alarm i Skagen, hvor kun brandfolkene i Skagen rykkede ud. Brandfolkene i Skagen rykkede i 2002 ud 50 gange, og brandfolkene i Aalbæk rykkede ud 17 gange. I 11 tilfælde var det brandvæsenet i både Skagen og Aalbæk, der blev kaldt ud, oplyste Kurt Pedersen. Det nye beredskabsforlig, som blev indgået i 2002, betyder, at der kan rykkes ud til brande med færre brandfolk end hidtil. Hidtil har det været et krav, at der skulle otte brandfolk med første udrykning, og det er ændret til, at der blot behøver at være seks. Det er endnu ikke afgjort, om den nye bemandingsaftale kommer til at gælde i Skagen Kommune. Det afgøres, oplyste Kurt Pedersen, først i 2004, når der er foretaget en risikovurdering. Kurt Pedersen kunne iøvrigt konstatere, at der ikke er sket ændringer i antallet af medarbejdere ved Falck i Skagen Kommune i den forgangne år, og på materialefronten er der alene sket en reducering ved, at stationen i Skagen ikke længere har en ladvogn. Til gengæld venter man at få et helt nyt køretøj til indsats ved brande i marts i år. Det er et køretøj som udstyres, så det kan udføre en lang række forskellige opgaver og som derfor også kan bruges ved vidt forskelligartede indsatser.