Brass Band planlægger åbent hus arrangement

BRØNDERSLEV:På generalforsamlingen i Harmoniorkestret B.B.B. fremlagde formanden, John Brunsmose, en arbejdsplan for det kommende år. Han oplyste, at der bydes på blandt andet et åbent hus-arrangement lørdag 1. marts. Her vil orkestret dele sig op og spille i smågrupper. Interesserede kan komme for at lytte eller spille med samt få en uforpligtende snak over kaffe og frokost. Et besøg af Höglandskåret fra Nässjö i Sverige og et weekend-arrangement på Munkens Klit er også på programmet, lige som adskillige koncerter allerede er planlagt. Kernen i det hele er dog den ugentlige øveaften tirsdag på Søndergades Skole. Her hilses alle, der kan håndtere et blæseinstrument eller en tromme velkommen. John Brunsmose glædede sig i øvrigt over det gode fremmøde, både til øveaftener og koncerter. Det har båret orkestret gennem alle vanskeligheder i den periode, hvor orkestret var uden fast dirigent. Der var ros og anerkendende ord til den ny dirigent, Mogens B.B. Jensen, som efter kun fem træningssamlinger gennemførte julekoncerten på en måde, der virkelig fik publikum op af stolene. Kasserer Erling Pilgaard kom ind på den store stigning, som de nye regler for fritidsundervisning har medført. Orkestret skal finde 12.000 kr. ekstra i det kommende år. På generalforsamlingen blev der opnået enighed om en 50 procents kontingentstigning til 600 kr. årligt. Resten af beløbet vil man forsøge at spille hjem. Blandt andet vil lokale erhvervsdrivende få et tilbud om musik til jubilæer, indvielse af nye lokaler og lignende. Sekretær Bente Nykjær fremlagde en munter protokol over små og store begivenheder i det forløbne år. Orkestret har medvirket ved 25 arrangementer i Brønderslev og omegn. Blandt andet koncerter på alle plejehjem, parkfestival, markeder og byfester. Bente Nykjær trak sig i øvrigt fra bestyrelsen, da hun er blevet leder af hjemmeværnsorkestret i Hjørring. Thommy Funder nyvalgtes til bestyrelsen. Øvrige valg var genvalg.