Fodbold

Bratbjerg Boldklub overlever

Medlemmer uforstående overfor gæld på 60.000 kr.

BRATBJERG:Der var mødt otte medlemmer til en ekstra generalforsamling i Bratbjerg Boldklub, hvor eneste punkt på dagsordenen var opløsning af klubben. Så vidt kom det ikke, da kun fire af de fremmødte stemte for en opløsning, mens de fire andre stemte nej. Vedtægterne kræver, at tre fjerdedele af de fremmødte går ind for en opløsning, for at den kan blive en realitet. Bestyrelsen indkalder til en ny generalforsamling lørdag 2. november, hvor boldklubbens fremtid ikke kommer til debat men alene et eventuelt salg af det areal, der i dag dækkes af boldbane og klubhus. Formand Tommy Gregersen, Aalborg, oplyste på generalforsamlingen, at boldklubben har en samlet gæld på ca. 60.000 kroner. 45.000 kr. skyldes til Egnsbank Han Herred og 15.000 kr. til DGI. - Vi havde 17 aktive spillere i klubben indtil sommerferien. Så forsvandt først træneren og to spillere til Tranum Gymnastikforening, og hurtigt skiftede yderligere syv spillere til andre klubber. Nu er vi nede på tre aktive medlemmer, og det giver ikke basis for at stille hold til næste års turnering, berettede formanden. Kritiske medlemmer To af de tilstedeværende, Henry Kjær og Niels Andersen, stillede kritiske spørgsmål til gælden, som de ikke kunne forstå var opstået i den forholdsvis lille klub. Formanden imødegik deres kritik ved at fortælle, at bl.a. dræningsarbejde, lys på banen og penge til JBU for hold og dommervirke, havde drænet kassen og gjort det nødvendligt at optage en kassekredit i banken. - Det fatter jeg simpelthen ikke. Hvordan kunne det komme så vidt. Vi har aldrig tidligere haft behov for at låne penge, fastslog Henry Kjær, og Niels Andersen opfordrede til, at der i stedet for at nedlægge klubben blev valgt en ny bestyrelse, der ville køre Bratbjerg Boldklub videre. Han gav tilsagn om at ville deltage i en ny bestyrelse. Henry Kjær kritiserede også bestyrelsen for ikke at have afholdt generalforsamling i henhold til vedtægterne. - I skulle have holdt generalforsamling umiddebart efter sæsonafslutningen, men den seneste blev holdt i foråret, sagde han. Gunnar Nielsen, selv tidligere fodboldspiller i Bratbjerg Boldklub, gav på vegne af Tranum Plantage A/S tilsagn om, at plantagens bestyrelse var indstillet på at købe de to arealer, der tilhører boldklubben med henblik på at lade lokalsamfundets borgere benytte fodboldbanen som hidtil gennem en lejekontrakt. Dette tilbud bliver nu det bærende indhold på den kommende generalforsamling.