Bred enighed om Nørhalnes fremtid

Borgermødet i Nørhalne tiltrak mange engagerede borgere, og enigheden var stor.

NØRHALNE:Det første i rækken af borgermøder i Aabybro kommune blev afholdt onsdag. Og der var stor interesse for mødet, der samlede omkring 140, hvilket var cirka dobbelt så mange som forventet, hvorfor der måtte hentes flere stole til den nye tilbygning på Nørhalne skole, hvor mødet fandt sted. Borgermødet var arrangeret af Nørhalne Borgerforening, Nørhalne Erhvervsforening og Aabybro Kommunes Erhvervsforening i samarbejde med kommunen. Formålet med møderne er, at få ønsker fra borgerne inden kommunalplanen skal revideres næste år, og dermed inddrage borgerne mere i beslutningsprocessen, udtrykte borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V), da han åbende mødet. Han fortalte om byrådets visioner for kommunen, som blandt andet er at skabe grundlag for at fastholde og udvikle et højt serviceniveau i tæt dialog med borgerne. Især på områderne: bosætning, kultur/fritid og erhverv ønsker byrådet at sætte fokus på, og der blev således lagt op til debat omkring disse emner. Uddeler og medlem af Nørhalne Erhvervsforening, Jens Lassen, var positiv overrasket over, at så mange borgere er engageret i udviklingen af Nørhalne. - Det er alfa omega med disse borgermøder, så byrådet har mulighed for at vide, hvad der foregår i byerne. Vi skal jo helst ikke tale forbi hinanden, siger han. Jens Lassen fortæller, at debatten bar præg af, at borgerne stort set ønsker det samme, og han er ikke i tvivl om, at der kom mange brugbare ønsker frem på borgermødet. - Jeg forventer, at mange af ønskerne over en årrække bliver ført ud i livet. Der er i hvert fald noget at arbejde med, siger han. Der var bred enighed om, at udbygningen af boliger i Nørhalne skal ske på Gustav Zimmers Vej, og at Nørhalne skal have et bredere udbud af boligtyper til f.eks. ældre og enlige. Men der var også fokus på skolen. Der var ønsker om trafikdæmpere på Vadumvej, buslomme ved skolen, en rundkørsel på Bakmøllevej ved skolen og en udbygning af cykelstier. Derudover var der et ønske om en legeplads på Nørhalne Skole. Jens Lassen fortæller, at en markedsføring af Nørhalne også er et stort ønske. Aabybro Kommune er i øjeblikket i gang med at markedsføre hele kommunen, men det er ikke nok for Nørhalne. - Der kunne for eksempel laves en brochure for Nørhalne, hvor vi gør opmærksom på, at vi blandt andet har de billigste grunde, ligger tættes på motorvejen og har de bedste busforbindelser samt en ny skole, siger Jens Lassen og fortæller, at der er forslag om nedsætte et markedsføringsgruppe bestående af forskellige foreninger til at varetage opgaven. Næste borgermøde er i aften i Biersted.