Nordjylland

Bred indsats i kampen mod svindlerne

De nordjyske svindlere har fået det sværere.

- Samarbejdet handler om at udnytte ressourcerne bedst muligt, siger John Lundgaard Pedersen.

- Samarbejdet handler om at udnytte ressourcerne bedst muligt, siger John Lundgaard Pedersen.

En række myndigheder etablerede et Fairplay-samarbejde tilbage i 2008 i forbindelse med regeringens ønske om at øge fokus på holdningen til virksomhedssnyd, socialt bedrageri samt brugen af sort og illegalt arbejde. Kontaktudvalg Fairplay Nordjylland, der mødes to gange årligt, består af repræsentanter for Nordjyllands Politi, Midt- og Vestjyllands Politi, Arbejdsdirektoratet, Fødevareregion Nord, Arbejdstilsynet, de nordjyske kommuner inklusive Skive og Viborg, samt Skat. John Lundgaard Pedersen, afdelingsleder hos Skat Nordjylland, fortæller, at udvalgets arbejde handler om at planlægge og udføre kontrolaktioner samt at følge op på dem: Færre kontrolbesøg - Formålet med at koordinere indsatsen handler dels om at sikre optimal udnyttelse af de samlede ressourcer, og dels om at tage hensyn til virksomhederne. - Dette hensyn går ud på så vidt muligt at reducere antallet af kontrolbesøg fra forskellige myndigheder, oplyser John Lundgaard Pedersen. Han tilføjer, at den koordinerede indsats desuden vil give en værdifuld erfaringsopsamling for det tværministerielle samarbejde. Endelig betyder samarbejdet, at der skabes gode personlige kontakter mellem personer fra de forskellige myndigheder.