EMNER

Bred modvilje mod krig i Irak

Vi risikerer at USA næste gang ser sig sur på Danmark, mener LO-formand Kaj Poulsen

NORDJYLLAND:Nej til krig mod Irak. Ja tak til en fjernelse af diktatoren Saddam Hussein. Og nej til at gå i demonstration, som man gjorde det i store dele af verden i weekenden. Sympatien og forståelsen for USA"s forventede og snarlige militære angreb mod Irak kan efter alt at dømme ligge på et meget lille sted hos mange danskere, hvorimod præsident Husseins eventuelle fald fra magtens tinder hilses velkomment. Denne holdning breder sig tilsyneladende mere og mere rundt om hos diverse organisationer, foreninger og bevægelser i det danske samfund i takt med, at timeglasset er ved at rinde ud for irakernes vedkommende. Formanden for LO-Aalborg, Kaj Poulsen, Aalborg, siger til NORDJYSKE Stiftstidende, at han ikke bryder sig om, at USA spiller med musklerne over for Irak. - Jeg er modstander af en krig, og vi er efter min opfattelse på vej ud i en Verdensorden, som jeg ikke bryder mig om. Jeg er dødtræt af, at USA altid tiltager sig rollen som Verdens politimand, og hvor alle vi andre bliver bedømt og vejet efter amerikanernes etik og normer. - Nu har stormagten USA én gang for alle besluttet, at Irak er en slyngelstat, og så tromler man bare derudad godt hjulpet af international pr-virksomhed, som sørger for at bære ved til bålet. - Hvis USA kan fremskaffe dokumentation for international terrorvirksomhed begået af Irak, så er det naturligvis i orden at gribe ind. Men vi har endnu ikke set sådanne beviser, påpeger Kaj Poulsen. Han mener helt seriøst, at turen også en dag kunne komme til Danmark, hvis vi af én eller anden grund faldt i unåde hos amerikanerne. - Meningsdannerne har åbenbart held med at fordreje hovedet på deres egen befolkning, og det kunne jo også tænkes, at vi en skønne dag blev betragtet som en banditstat på ét eller andet niveau, og der af den grund skulle indføres sanktioner over for os. LO-formanden mener, at man skulle have stoppet Saddam Hussein i forbindelse med hans invasion af Kuwait for en halv snes år siden. - Hussein har jo bygget et diktatorisk rædselsregime op på folkemord, og han holder sin befolkning i et jerngreb af utrolig fattigdom. Vi burde på den baggrund sætte ind med alle diplomatiske tiltag for at få ham væk. - Det burde være en opgave for det internationale samfund, fastslår Kaj Poulsen og tilføjer, at LO-Aalborg ikke har planer om hverken demonstrationer eller lignende arrangementer i sagen. Græsrodsorganisationen "Kvinder for Fred" har heller ingen aktuelle planer om at gå på gaden, men én af fredsorganisationens frontløbere, bibliotekar Aase Bak-Nielsen, Nibe, lægger ikke skjul på holdningen til en krig. - Det er det glade vanvid, og det kan vi kun tage afstand fra. - En krig vil gøre alle ting værre og kun forstærke hadet mod USA, som er voksende flere steder i Verden. Hun mener, at formålet med en krig er at få magt over oliekilderne i Irak, og at man ikke reelt forsøger at hjælpe det irakiske folk af med en tyran. - Demokrati er den bedste fredsskabende faktor, og jeg mener, at man skal støtte de demokratiske kræfter i landet, der har brug for fødselshjælp, ligesom man skal ophæve sanktionerne mod landet, siger Aase Bak-Nielsen. Tidligere gymnasielærer Arne Hansen, Frederikshavn, der repræsenterer bevægelsen "Aldrig mere krig", siger, at der folkeretligt ikke er belæg for at angribe Irak. - Saddam Hussein har jo ikke proklameret krig mod USA, og hvis nogen skulle føle sig truet, så må det da være Hussein, der står over for en massiv amerikansk militæroprustning i området. - Jeg har absolut ikke sympati for Saddam Hussein, og selvfølgelig så jeg ham gerne fjernet fra magten. Men det skal ikke ske i en krig mod landets uskyldige befolkning, som kommer til at betale for blodsudgydelserne. Arne Hansen har i øvrigt arbejdet med flygtninge siden 1985 - herunder også mange irakiske - og i kraft af dette arbejde har han fået en ganske god indsigt i menigmands forhold i Irak. - Det er på alle måder et hæsligt styre, der ikke overholder menneskerettighederne. Tænk bare på folkemordet mod de irakiske kurdere i slutningen af 80èrne, siger han.