Bred støtte til hurtigere behandling

Embedsfolk og politikere er enige om, at hurtig behandling er en god ting. Men pengene mangler

NORDJYLLAND:Der er meget stor forskel på den tid, men skal vente rundt om i landet, før man kan komme i behandling for sit alkoholmisbrug. Og i den sammenhæng er nordjyderne dårligt stillet. Det viser en ny opgørelse fra Videncenter om Alkohol og en rundringning foretaget af dagbladet Politiken. I begge tilfælde kommer Nordjylland ud med en lidet flatterende topplacering, når det gælder ventetid på ambulant behandling. Sektorchef Jørn Godsk Jørgensen, Nordjyllands Amt, oplyser, at de nyeste tal viser en ventetid på lige godt syv uger. Han fastslår, at den politiske beslutning om at holde ventetiden under otte uger dermed bliver holdt. Selv så han gerne ventetiden bragt ned. - Det ville være dejligt, om vi kunne få ventetiden bragt længere ned. Men det koster penge, og dem har vi ikke, siger han. I Dansk Center vedrørende Alkoholisme undrer man sig over, at nogle amter kan levere hurtig behandling, mens det slet ikke er økonomisk muligt for andre. Og de store forskelle kan ifølge generalsekretær Richard Islandi kun jævnes ud ved, at den behandlingsgaranti, som trådte i kraft på misbrugsområdet 1. januar i år, bredes ud til også at gælde alkoholområdet. Usikre tal I Indenrigs- og Sundhedsministeriet oplyser fuldmægtig Steen Hartvig Hansen, at der ikke er arbejdet på et konkret forslag, men at man har forsøgt at skabe sig et billede af, hvad en behandlingsgaranti ville koste. Men det har vist sig at være en vanskelig opgave. - Der er forskel på at lave en garanti for 14.000 kendte narkomaner og til 200.000-300.000 alkoholikere. Problemet er, at vi ikke aner, hvor mange der ville benytte sådan en garanti, siger Steen Hartvig Hansen. Men ifølge Richard Islandi er der ikke nogen risiko for, at en garanti ville sprænge amternes budgetter. - Man behøver ikke at frygte en kødrand af alkoholikere, der ønsker at komme i behandling. Alkoholikere skal tvinges i behandling, siger Richard Islandi. Han er også indstillet på, at størstedelen af behandlingstilbuddene kan være ambulante. - Fordelen ved den ambulante behandling er, at man samtidig lever sit almindelige liv og får lov til at prøve ædrueligheden af i det virkelige liv. Og så kan man behandle tre ambulant for dét, som én døgnplads koster, siger han. Tilbageholdenheden i Indenrigsministeriet betyder, at nordjyske alkoholikere må sætte deres lid til, at Nordjyllands Amt selv speeder behandlingstempoet op, så ventetiden kan komme ned i nærheden af de fleste andre amters. Det vil sige højst to ugers ventetid. Hvis man spørger formanden for social- og psykiatriudvalget i Nordjyllands Amt, Bent Pedersen, er kortere ventetid en god ting, men kassen er tom. - Det vil koste penge at opgradere beredskabet, og i den sammenhæng skal det med, at behandlingsgarantien på misbrugsområdet, som er et lovkrav fra centralt hold, har trukket ressourcer ud, siger Bent Pedersen. Leder af Foldbjergcenteret Jens Martin Hansen mener også, at hurtig behandling er bedst. - Det ideelle er, at når motivationen er der, er det muligt at komme til med det samme. Men det kræver et kraftigt beredskab, og det koster. Men tager regeringen fat og laver garanti på området, vil vi hilse det velkommen med glæde, siger Jens Martin Hansen. Centerlederen forudser i øvrigt, at seks-otte akutpladser, som bliver oprettet i forbindelse med, at sekretariatet for forebyggelse flytter fra Vrå til Aalborg, kan være med til at forkorte ventelisten.