Bred vifte af skoletilbud

SKOLESTRUKTUR:Nogle har underet sig over, hvordan så forskellige partier som SF, DF og Oplandslisten kan finde fælles fodslag i debatten om Rebild Kommunes fremtidige skolestruktur. Det kan vi, fordi vi på dette område er tilhængere af decentralisering. Derfor foreslår vi, at skolerne i Hellum, Blenstrup og Ravnkilde fortsætter som selvstændige skoler. For at gøre livet lidt lettere for de tre skoler har vi foreslået, at der tilføres skoleområdet ekstra 1,5 mio. om året - øremærket til de tre skoler. Der bliver altså ikke taget nogen penge fra de store skoler. Der er tale om såkaldte "nye penge". Men de ekstra penge kan medvirke til, at skolerne ikke år efter år skal leve og arbejde under truslen om lukning. Det er beundringsværdigt, at de små skoler - personale, forældre og børn - har kunnet holde gejsten oppe, Og hvorfor ønsker vi at bevare de små skoler? Det er der flere grunde til, men en af de vigtigste er, at en landkommune som Rebild skal kunne tilbyde en bred vifte af skolealternativer til forældre og børn. Nogle børn lærer mest og har det bedst i små skoler, andre i store skoler. Det er bl.a. derfor, at nogle børn fra f.eks. Skørping har valgt Hellum Skole, og nogle børn fra Hellum har valgt Skørping Skole. En anden grund er, at det fremgår af de kvalitetsrapporter over de enkelte skoler, som kommunen laver med jævne mellemrum, at alle kommunens skoler klarer sig fint og gør et godt stykke arbejde - inklusiv de små skoler! Børne- og ungdomudvalgets ene radikale, to socialdemokratiske og to venstremedlemmer har foreslået at lukke Hellum Skole, lægge Ravnkilde sammen med Haverslev skole og Blenstrup sammen med Møllehusene (Bælum) med fælles ledelse, fælles bestyrelse osv. Det er uklart, hvorfor udvalget mener, at netop Hellum skal lukkes, når skolen har lige så mange elever som de to andre - ud over udvalgets rent formalistiske argument, at Hellum Skole ligger i en landsby! Desuden er vi overbeviste om, at der på relativ kort sigt ikke længere vil være undervisning i Ravnkildes og Blenstrup skolelokaler. Sammenlægningen er kun første trin på vejen til en lukning. Tilhængerne af lukningen af Hellum Skole har sagt, at der er behov for at investere 12 mio. i en renovering af skolen. Hvor har de det tal fra? Ja, det har de fra en ældre renoveringsplan fra 2008 (udarbejdet under højkonjunkturen med skyhøje entreprenørpriser), som bl.a. indeholder en helt ny tilbygning til 5 mio. Planen kan derfor snarere kaldes en "ønskelisteplan", og mange beboere i Hellum ryster da også på hovedet over tallet på 12 mio. Tallet, vi har hørt fra Hellum, ligger på omkring 1 mio. inden for de næste 3-4 år til udskiftning af nogle vinduer, et fyr og til andre mindre renoveringer. Derfor har vi i vores forslag også ønsket, at der laves en ny og realistisk moderniseringsplan for Hellum Skole, så vi får et klart billede af det reelle behov.