EMNER

Bred vifte af tilbud til hele familien

Masser af muligheder for at støtte en familie, hvor en ung er på kant med loven

Der er altid en repræsentant til stede, når en ung under 18 år skal afhøres af politiet. Og efter afhøringen arbejder forvaltningen videre med sagen.

Der er altid en repræsentant til stede, når en ung under 18 år skal afhøres af politiet. Og efter afhøringen arbejder forvaltningen videre med sagen.

VENDSYSSEL::Noget af de første, der sker, når en ung under 18 år kommer i konflikt med loven og opdages af politiet, er at de sociale myndigheder kontaktes. Alle kommuner har en aftale med deres lokale politi, som indebærer, at en repræsentant fra kommunens socialforvaltning kan kontaktes døgnet rundt - ligesom kommunen stiller med en repræsentant som en slags advokat for den unge, når afhøringen foretages. - I Hirtshals er det som regel vores SSP-konsulent, den socialfaglige leder eller mig selv, siger Leif Jensen, der er leder af børne- og familieafdelingen i Hirtshals Kommune - og som bliver Ny Hjørrings leder af Børne- og familieafdelingen til årsskiftet. Under afhøringen er den kommunale repræsentant oftest tilhører. Først efter afhøringen bliver vedkommende aktiv. - Vores erfaring er, at forældrene stort set altid er med på sidelinien, og dem tager vi en snak med - og helst også med den unge, siger Leif Jensen. Formålet med snakken er, at socialforvaltningen skal forsøge at danne sig et indtryk af den pågældende familie - om der er problemer, om den unges forhold til skole, kammerater m.v. - Det er vores erfaring, at lettere kriminalitet ofte er et udtryk for, at den unge ikke trives i sin hverdag, og her skal vi finde ud af, om det er noget, vi skal reagere på, siger Leif Jensen. Nogen kan selv En del sager begynder og slutter med snakken med forældrene og den unge, idet familien mener at være så velfungerende og selvkørende, at socialforvaltningen ikke behøver foretage sig mere. - Hvis en velfungerende familie siger, at de nok selv skal arbejde med den unge, får den lov til det, siger Leif Jensen. Men fornemmer repræsentanten fra kommunen, at der er noget, som trykker hist og pist, vil sagen typisk bliver overdraget til en socialrådgiver, der arbejder videre. - I nogle tilfælde kender vi familien og barnet i forvejen, og så er der noget at arbejde videre udfra. Ellers kan iværksættes en undersøgelse af barnets situation, hvor vi i de mere alvorlige tilfælde kommer vidt omkring, siger Leif Jensen. Hvad nu? Når socialrådgiveren har dannet sig et overblik, begynder vedkommende at overveje det næste skridt, som altid tages i samarbejde med familien. Og her er der mange muligheder. - Hvis en ung er truet af kriminalitet, kan vi skaffe et arbejde til vedkommende. Eller vi kan sørge for ekstra hjælp til skolegangen, skaffe en voksen kontaktperson til den unge, tilbyde et terapeutisk forløb til den unge eller til hele familien ... der er masser af muligheder, som vi overvejer i hvert enkelt tilfælde, siger Leif Jensen. Og har den unge begået så hård kriminalitet, at der er tale om ophold på en ungdomsinstitution i flere år, er socialforvaltningen på banen i arbejdet med at finde den rigtige placering til vedkommende. Forebyggelse er bedst - Helt generelt vil vi selvfølgelig helst forebygge problemerne, ligesom vi mener, at en samtale med unge, der er på vej ud på et skråplan, er bedre end løftede pegefingre, siger Leif Jensen. Han henviser til, at de fleste 8. klasser i dag har årlige temadage, hvori de undervises i, at samtale er bedre end vold. Og til, at mange af de unge, som er nogle hårde negle i gadebilledet, egentlig er svage unge. - Ind i mellem snakker vi med nogle af dem om at de måske ville have godt af et ophold på en efterskole - eller bare komme væk fra deres nærmiljø. Og det vil de færreste, når det kommer til stykket - de kan ikke overskue det, siger Leif Jensen.