Energiselskaber

Bredbånd giver 25 arbejdspladser

Der bliver 25 arbejdspladser i Brønderslev på Bredbånd Nord I/S, der etableres i forbindelse med Brønderslev Udviklingspark.

Hvis det står til fire nordjyske el-forsyningsselskaber, skal alle borgere i en del af Nordjylland have mulighed for at få fibernet indlagt, hvori kan samles telefoni, tv-transmission, internetopkobling med mere. De fire selskaber, Brønderslev og Oplands Elforsyning, Han Herreds Elforsyning, ENV ogESV danner Bredbånd Nord I/S. Repræsentantskabet i BOE har sagt god for en investering på 300 mio. kr. over de næste 10 år. I alt skal de fire selskaber investere 1,5 milliarder kroner i fibernet. Bredbånd Nord I/S, bliver et selvstlændigt selskab, som de fire selskaber står bag. Direktør KajStoumann fra Brønderslev og Oplands Elforsyning regner med, at der i løbet af et par år vil være omkring 25 arbejdspladser i Bredbånd Nord I/S. Mens BOE og Han herreds Elforsyning har sagt ja, skal dannelsen af selskabet senere godkendes af ESV ogENV. KajStoumann understreger, at Bredbånd Nord kun ønsker at være netoperatør, altså eje nettet. -Andre skal så bruge det, siger han. Repræsentantskabet for BOE pålagde i aftes bestyrelsen at indgå i et samarbejde med antenneselskaberne omkring opgaven. KajStoumann regner med, at der kan søges EU-tilskud til at komme ud også i tyndt befolkede områder.