Bredbåndsstumper skal knyttes til et net

Nyt selskab skal have adgang til både hospitalernes avancerede bredbånd og antennenettene

AALBORG:Efter års snak om bredbånd til alle nordjyder er der nu udsigt til, at der kommer handling bag ordene. Inden for det næste par måneder regionens kommuner blive indbudt til et møde, der har til formål at involvere dem i projektet, herunder at forpligte sig til at være kunder til et regionalt net. Bag invitationen står Nordjysk Innovations Forum, NIF, der er et samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Aalborg Kommune, Aalborg Universitet og NOVI. Det relativt nye samarbejde er etableret med henblik på at skabe grundlag for omstilling og udvikling af det nordjyske erhvervsliv, og i den proces vurderes et bredbåndsnet fra centrale steder og ud i den fjerneste krog at have stor betydning. - Vi arbejder på at skabe grundlag for et kommercielt selskab, der kan være operatør på sådan et net. Det kan f.eks. være et selskab, der drives i samarbejde mellem el- og teleselskaber og antenneforeninger, siger formand for Nordjysk Innovations Forum, amtsborgmester Orla Hav (S). Der vil i givet fald langt fra blive tale om at begynde fra bunden med et sådant bredbåndsnet. En stor del af landsdelen er i forvejen bundet sammen på kryds og tværs af bredbåndsledninger. Dertil kommer antenneforeningerne, der i mange byer har kobberledninger ude til de enkelte huse, som i givet fald vil kunne indgå i et sådant fælles net. For amtets vedkommende gælder, at man har forbundet sygehusene med bredbånd. Masser af ledig kapacitet - På mange af de eksisterende forbindelser er der ledig kapacitet, som vil kunne sælges til en operatør. Denne vil så i givet fald fylde hullerne ud, så der bliver adgang til bredbånd for alle, siger Orla Hav. For hurtigt at skabe skabe et marked og dermed et økonomisk grundlag for et sådant net er det ifølge amtsborgmesteren vigtigt at få kommunerne til at forpligte sig til at gøre brug af nettet. Af andre aktiviteter, som Nordjysk Innovations Forum er engageret i er bl.a. Center for Sansemotorisk Interaktion, som man vil støtte økonomisk. Da det ikke lykkedes centret at blive udpeget som Ingeniør Videnskabeligt Center, mistede centret et tilskud på fem mio. kr. over en fire års periode. - Vi vurderer imidlertid centret til at have så stor værdi for det nordjyske, at vi ikke bare vil lade stå til, lyder Orla Havs begrundelse for, at NIF dækker mankoen. Ligeledes er der opbakning til et endnu ikke oprettet center på Aalborg Universitet, nemlig Center for Intelligente Transportsystemer (CTIS). Til det skal amt og Aalborg Kommune hver garantere 375.000 kr. om året frem til 2007. - Sådan et center kan give små og mellemstore danske virksomheder andel i det store potentiale, der er indenfor intelligente transportsystemer, siger Hav, der understreger, at det ikke bare handler om systemer til roadpricing, det vil sige et afgiftsystem til brug for det offentlige. System giver lavere præmie - Det drejer sig også om orientering via GPS-systemet, herunder en løbende opdatering af det sidste, og trafiksikkerhed, siger amtsborgmesteren. Til det sidste fortæller han, at det er lykkedes at opnå en aftale med et forsikringsselskab om reduktion af præmien for unge bilister, der får installeret et system, der meddeler bilisten i tilfælde af, at hastigheden overskrides. Hvad Nordjysk Innovations Forum angår, er organisationen nu fuldt operationsklar, idet finansieringen af de 36 mio. kr., som er afsat over en periode på syv år er på plads. Samtidig er bestyrelsen fuldtallig, idet den udvidelse på fem personligt udpegede, som bestyrelsen på novembermødet besluttede, er gennemført. De fem nye medlemmer er Lene Lange, forskningschef i Novozymes, Grimur Lund, adm. direktør i Logimatic, Bo Prangsgaard, adm. direktør i Dafolo, Kurt Nielsen, formand for Metal, Aalborg, og Henrik Sørensen, adm. direktør for Desmi A/S.