Bredde i Folkekirken

MENIGHEDSRÅDSVALG:Til valget på tirsdag er der opstillet tre lister med hver sine gode visioner for folkekirken. Den Kirkelige Liste er en af disse tre. Den kirkelige Liste står samme sted som den har stået ved de seneste valg til menighedsrådet i Brønderslev. Den repræsenterer bredden i Folkekirken, som ingen af de andre lister. Listen er ikke indsnævret til at repræsenter en gruppe, men repræsenterer bredden i folkekirke. For os er det vigtigt at Folkekirken ikke bliver snævret ind, men at alle må og kan føle sig hjemme i Folkekirken, ved de aktiviteter og den forkyndelse der sker i kirken og i sognegården. Det betyder også at der bliver lyttet til alle ud anset kirkepolitiske overbevisning. Vi vil arbejde for at alt ikke går op i penge og mursten, men at kirkens budskab må være det centrale. Et kryds ved Den kirkelige Liste vil betyde, at: · Du vil være med til at danne basis for et godt samarbejde på tværs af alle lister i det nye menighedsråd. Forkortet af red.