Politik

Brede debatter om socialdemokraternes politik

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND:Socialdemokraterne i Brønderslev Kommune ønsker at inddrage så mange som muligt når vigtige politiske emner skal drøftes. Derfor holdes der månedlige møder, hvor alle kan deltage i debatten. Møderne holdes skiftevis i Brønderslev og Dronninglund. - Denne debat skal danne grundlag for konklusioner og dermed være med til at udstikke den socialdemokratiske politik, fastslår formand for fællesledelsen, Jørgen Ingvardsen, Dronninglund. Næste møde er i Brønderslev i aften, tirsdag, og her er alle medlemmer inviteret til at deltage i medlemsaftenen. Den holdes i Dansk Metals lokaler på Nordens Allé i Brønderslev. - De fleste byrådspolitikere vil være til stede, og efter en kort orientering om byrådsarbejdet, vil der være rig lejlighed til at drøfte aktuelle politiske spørgsmål med politikerne, ligesom der vil være mulighed for at fremføre gode ideer og forslag, siger Jørgen Ingvardsen. Der gives indledningsvis en kort orientering om byrådsarbejdet og arbejdet i regionsrådet. Der vil blive en politisk diskussion af udvalgte emner. Blandt andet sættes fokus på miljøet, men også andre emner vil blive taget op.