Lokalpolitik

Bredere udvalg i Mc Donald's-hus

} LOKALPLAN: Den nu tomme Mc Donald's bygning på Hjørringvej i Brønderslev kan nu benyttes til andet end pommes frites og burgere. Brønderslev Byråd har godkendt en ændring af lokalplanen for det lokale erhvervsområde Brønderslev øst. Altså det område, hvor Mc Donald's restauranten er placeret. Lokalplanen sikrer, at der ikke bygges boliger i området, ligesom den sikrer en præsentabel byfacade mod Hjørringvej. Den ny lokalplan sikrer, at der må ske handel med særligt pladskrævende varegrupper, liberale erhverv, herunder kontor- og klinikformål, service- og restaurations virksomhed samt håndværks- og værkstedsvirksomhed, der ikke virker generende på omgivelserne. Kim Toft (V) fra teknik- og miljøudvalget konstaterede, at der til Mc Donald's restauranten blev lavet en meget streng lokalplan. - Nu er lokalplanen i overensstemmelse med standarden. - Så fremover kan bygningerne bruges til andet end at lave Mc Donald's mad, bemærkede han. LOKALRADIOERNE I DAG 7 Go' morgen Vends. 12 2-1 til musikken 18 Lørdag i luften ved Peter Nielsen I MORGEN 7 Go' morgen Vends.