Bredere vej mellem Skagen og Aalbæk til debat

Amtet holder offentligt møde om 2 +1-vejen

Forurening 14. september 2002 08:00

SKAGEN/AALBÆK: Nordjyllands Amt har fået udarbejdet en VVM-redegørelse for planerne om at gøre vejen mellem Skagen og rundkørslen nord for Aalbæk bredere. Vejen skal være en såkaldt 2 +1-vej. Det vil sige, at der på hele strækningen bliver tre kørebaner. Der skiftes så for cirka hver én til halvanden kilometer mellem, om der er to kørebaner i retningen mod nord eller mod syd. Denne form for vejudvidelse er erfaringsmæssig god, fordi den forbedrer fremkommeligheden og øger trafiksikkerheden. I det samlede projekt indgår, at der skal være cykelsti i begge retninger på hele strækningen mellem Skagen og rundkørslen. En stor del af denne cykelsti findes i forvejen, idet der er dobbeltrettet cykelsti i vejens østlige side fra rundkørslen til Tranevej ved Hulsig. Det er planen, at der i forbindelse med vejudvidelsen skal etableres ny cykelsti i begge sider af vejen fra Hulsig til Skagen, så der også her skabes større sikkerhed for cyklisterne. En del af strækningen mellem Aalbæk og Skagen er naturområde, og der er erfaring for, at mange bilister stopper op for at nye synet at Skagens natur. Derfor er der også i vejprojektet indarbejdet, at der skal være rastepladser i begge sider af vejen med cirka et par kilometers mellemrum. I forbindelse med projektet er der planlagt ændring af flere vejkryds på strækningen. Det er, at Tranevejs udmunding i landevejen lukkes, at der etableres en to-sporet rundkørsel i krydset ved Hulsigvej - Kandestedvej, at Anesvejs udmunding i landevejen lukkes og at der etableres venstresvingsbane ved Hulsigvejs nordlige udmunding i landevejen. Amtsrådet har godkendt et tillæg til regionplanen og VVM-redegørelsen, og det er på baggrund af det, der nu er offentlig debatperiode. Debatperioden løber til 28. oktober, og man har mulighed for at komme med kommentarer, anbefalinger og indsigelser frem til denne dag. Og så er der mulighed for både at komme med kommentarer og lignende og for at høre nærmere, når der onsdag aften er debatmøde om planerne. Mødet holdes i Skagen Kultur- og Fritidscenter - Skagen-hallen. Det er anslået, at det vil koste cirka 48 millioner kroner at udvide vejen mellem Skagen og Aalbæk, og anlægsarbejdet er sat på amtets fremkrevne anlægsbudget fra 2006.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...