Lokalpolitik

Bredgade kan renoveres i 2006

Udvalgsformand erkender, at mange veje i oplandet trænger hårdere til nyt asfalt

BRØNDERSLEV:Formand for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen, er glad for, at byrådet med det seneste budgetforlig har vedtaget, at Bredgade skal renoveres i 2006. Dog havde han gerne set arbejdet påbegyndt allerede i 2005. - Teknik- og miljøudvalgets holdning til Bredgade går klart på, at man ønsker Bredgade renoveret i 2005, siger Karsten Frederiksen, og han minder i den forbindelse om, at der i teknisk udvalg sidder repræsentanter fra Venstre og Socialdemokraterne. - Min opgave som udvalgsformand er at tilkendegive, hvad udvalget ønsker - herunder at udvalget ønsker syv mio. kroner til renovering af Bredgade. Oplandet trænger Karsten Frederiksen mener ikke, at Bredgade renoveres på bekostning af nyt asfalt i oplandet. - 20 mio. kroner på Bredgade er et stort beløb, men det er et spørgsmål, om at koordinere ledningsarbejde med asfaltarbejde i Brønderslev by. Og jeg er helt klar over, at utallige veje i oplandet trænger mere. Men vi kan ikke løse samtlige problemer på en gang. - Efter 20 års forsømmelser af vores vejnet, er det ikke en opgave, vi løser på et år. Men teknik- og miljøudvalget har helt fra 2002 tilkendegivet, at Bredgade stod meget høj på ønskelisten set ud fra et turistmæssigt, bymæssigt og handelsmæssigt synspunkt. Fra flere sider har der været politiske tilkendegivelser om, at Bredgade ikke stod øverst på prioriteringslisten for 2005. Og at andre veje havde højere prioritet - blandt andet Søndergade og Nørregade. Karsten Frederiksen hæfter sig i den forbindelse ved et notat fra teknisk forvaltning. - Det viser klart, at det alene er op til politikerne at træffe beslutning om, hvorvidt man ønsker Søndergade, Nørregade eller Bredgade lavet først. Og der er ikke noget fagligt til hinder for at vælge Bredgade frem for det yderste af Søndergade eller Nørregade. Det havde vi gerne set i teknisk udvalg. Nørregade er foreløbig trukket ud af prioriteringslisten, fordi der skal laves en masterplan for idrætsbæltet. Masterplanen skal afdække, hvor en eventuel ny hal skal ligge, og den kan få indflydelse på Nørregade.