Lokalpolitik

Bredgade-omlægning bør deles over flere år

} BREDGADE-RENOVERING: Vi har drøftet Bredgade i udvalget den senere tid, og fået udarbejdet et forslag til omlægning, uden der er truffet nogen som helst afgørelse vedrørende projektet. Vores opfattelse er, at udvalget er enige om at gaden skal fornyes inden for de kommende år, dog uden at sætte årstal på. Vi undrer os over, at udvalgsformand Karten Frederiksen (K) udtaler sig om, at der er en politisk aftale, om at arbejdet i Bredgade skal igangsættes i 2005. Det må være en aftale det borgelige flertal har truffet i budgetforliget - dén aftale kender vi intet til i Socialdemokratiet, som stod uden for forliget. Vi ønsker naturligvis at Bredgade forskønnes: Det er byens hovedgade, som turister og besøgende møder først ved ankomsten til byen. Men samtidig er vi enige om, at det bliver en meget dyr opgave, ikke alene for skatteydernes penge, men sandelig også for forsyningudvalgets område, de har jo nævnt at de skal bruge 11 mill.kr. En så stor udgift bliver ikke nemt at finde midler til i 2005, men vi er åben over for eventuelt at starte projekteringen op i 2005. Projektet skal udføres i samarbejde med forsyningsudvalget, så vi får lavet gaden i den rigtige rækkefølge, Projektet kan opdeles i etaper, så der også er økonomi til andre opgaver. Projekteringen og planlægning af en så stor opgave gøres ikke ved et fingerknips. Mange instanser og interesse-grupper skal høres i startfasen, ikke mindst de borgere som bor i og tæt på gaden. Om så der skulle gå et år eller to, inden vi kommer igang med arbejdet, så er det afgørende, at vi får den rigtige løsning, så alle bliver tilfreds med det færdige resultat.