Lokalpolitik

Bredt budgetforlig lige om hjørnet

Politikere lægger røgslør over aftale om næste års kommunale husholdning

NIBE:Kun småting adskiller nu tilsyneladende et samlet byråd fra at indgå et enigt forlig om næste års kommunale økonomi mellem det absolutte Venstre-flertal, S og SF. - Måske indgår vi budgetforlig allerede nu på mandag under mødet i økonomiudvalget, siger gruppeformand Elin Møller (S). - Det er ikke det ringeste oplæg til et budget, jeg har oplevet. Det ser på mange områder fornuftigt ud, de påtvungne begrænsninger taget i betragtning, siger Mogens O. Madsen (SF), der nu får lov til at sidde med på sidelinjen under det måske afgørende møde i økonomiudvalget. Kommunen overholder under alle omstændigheder aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, KL, om et totalt skattestop. - Der bliver med garanti ikke tale om skattestigninger, forsikrer borgmester Jens Østergaard Madsen (V), der også udelukker omlægninger som eksempelvis en nedsættelse af personskatten kompenseret via en forhøjelse af grundskylden, som eksempelvis Sejlflod Kommune agter at gennemføre. V, S og SF er tilsyneladende næsten enige om at barbere omkring 10 millioner kroner af forvaltningens oplæg til Budget 2003, men ikke alle kroner bliver taget ud af husholdnings-budgettet i form af nedskæringer. - Vi er en af de kommuner i landet, der skylder mest på lån i forhold til indtægtsgrundlaget. Vi fortsætter nok med at låne endnu mere og udskyder betalingen af visse momsregninger for at undgå store besparelser, forventer Elin Møller (S). Med udsigt til et hurtigt budgetforlig måske allerede inden første-behandlingen i byrådet om et par uger, er både V, S og SF dog i et vældigt taktisk humør, og det vælter ikke ligefrem ind med oplysninger til vælgerne om, hvor der er enighed, og hvor vandene skiller. Faren for, at borgerne får alt for meget at vide, udgør tilsyneladende en overhængende fare for at blive enige. Et måske-salg salg af Skal Pavillonen, hvor Aksel Jensen forpagter den kommunale ejendom, og har udsigt til mindst en lejeforhøjelse, snakkes der heller ikke højt om hos nøglepersonerne omkring bordet, hvor beslutningerne bliver truffet i disse dage. - Jeg vil ikke sige mere lige nu. Ikke udover, at skattestoppet står ved magt, og at stemningen på tirsdagens 12 timer lange budgetseminar var yderst positiv, siger Jens Østergaard Madsen. - Et af de bedste seminarer af den slags, jeg nogensinde har været med til, lyder dommen fra Mogens O. Madsen. Parterne forsøger i disse dage behændigt at undgå trælse offentlige meldinger om byrødders holding til eksempelvis 10. klassernes fremtid i kommunen - især er et betændt emne for Venstre - der fortsat risikerer splittelse i sagen, hvis ældste årgang på vestegnens skole i Farstrup bliver nedlagt. Der er endnu ikke enighed om, hvilke veje, der bliver udpeget til at forfalde endnu mere, og hvilke, der får lappet huller, og eksempelvis størrelsen af forældrebetalingen til børnepasning er tilsyneladende endnu ikke på plads. - Med et totalt skattestop er der dog ingen tvivl om, at brugerbetalingen for pasning stiger, lyder meldingen fra Elin Møller. - Men der bliver til gengæld ikke rørt afgørende ved strukturen af pasningen, og vi slipper for drastiske udliciteringer og en større runde fyringer af kommunalt ansatte, vurderer Mogens O. Madsen. Han roser budgetoplægget for at sikre en fortsat renovering af kommuneskolerne i Valsted og Bislev, men beklager besparelser på udbedringer af kloaker og andre miljøtiltag. - Jeg ville være ked af at spare på skolebus-kørslen i landområderne, som der er lagt op til. Med S i spidsen sikrede vi ekstra penge til landdistrikternes skolebuskørsel med kommunale kroner, men nu er borgere på landet i fare for at miste tilskuddet, lyder medlingen fra Elin Møller. På trods af sine betænkeligheder ved at optage endnu flere lån, mener hun dog, at Nibe Kommune burde låne endnu mere til vedligeholdelse af veje og skoler. - Det ville styrke os under en måske snarlig kommunalreform med sammenlægninger, der nok bliver gennemført ret hurtigt, og måske allerede i denne byrådsperiode. For Nibes vedkommende peger sammenlægningen med andre kommuner uden tvivl østpå. De folkevalgte 17 medlemmer fra V, S og SF behandler formelt budgettet for første gang på byrådsmødet onsdag 18. september, og de skal senest 15. oktober andenbehandle og endeligt vedtage budgettet på over et par hundrede millioner kroner.