Lokalpolitik

Bredt flertal for budgettet

Hele byrådet står måske bag, når et stramt 2009-budget for Thisted skal vedtages.

Et bredt flertal i byrådet - og muligvis samtlige 27 medlemmer - vil stå bag Thisted Kommunes budget for 2009 ved den endelige behandling i morgen, tirsdag. I modsætning til sidste år holder Thisted Kommune sig denne gang inden for de rammer, som regeringen har stukket ud. Det betyder uændret skat og grundskyld, samtidig med at den såkaldte serviceramme kun stiger med knap tre millioner kroner. Der er kun kommet få og små ændringsforslag til budgettet siden førstebehandlingen i september, og ifølge borgmester Erik Hove Olesen (S) er der udsigt til bred opbakning til disse ændringer. Det drejer sig om 550.000 kr. ekstra til nedbringelse af sagsbehandlingstiden om hjælpemidler til handicappede, 150.000 kr. til dækning af Østerild Skoles brug af den nye minihal i Østerild - samt 304.000 kr. til opnormering af Skiftesporet. Til gengæld er der fundet besparelser på 570.000 kr. ved at beskære et ekstra tilskud til Sydthy Svømmebad og til Thy Hallen. Læs hele artiklen i Thisted Dagblad mandag