Bredt forlig - eller intet

Regeringen kom med sit udspil til strukturreform 29. april, og hvad enten man kan lide forslaget eller ej, har Dansk Folkeparti vanen tro spændt sit sikkerhedsnet ud under regeringen i form af et uforbeholdent ja, og dermed har regeringen et flertal – men i fald det kun bliver det smalle forlig, som Dansk Arbejdsgiverforeningen nu også ønsker, så vil reformen formenligt kun overleve til næste folketingsvalg.

Så regeringen bør derfor lytte til sine andre daglige samarbejdsparter, andre politiske partier så som socialdemokraterne som den måske mest oplagte men også de mange interesseorganisationer, f.eks. Ledernes Hovedorganisation , DA, LO FTF og AC. Hvis vi ser på beskæftigelsesindsatsen i strukturreformen, tænkes området samlet i et énstrenget system i kommunale centre og kommunalt regi, som skal servicere de ledige. Og kommunerne skal desuden have ansvaret for den lokale erhvervsindsats, samt opgaver for svage grupper, herunder opgaver indenfor socialpsykiatri og handicappede. Den nye reform skal træde i kraft 1. januar 2007 Der kan stilles mange fornuftige spørgsmål til og om det nuværende system Arbejdsformidlingen (AF), som er statslig forankret. Har AF løst opgaverne godt nok? Ja, lad os da finde ud af det, før vi hovedkulds kaster os ud i noget nyt, som vi ikke véd, om det fungerer. Det kunne jo også være en idé at fokusere på det, som AF er gode til, og så se at få de mindre gode/dårlige opgaver, som AF har, til at fungere enten i privat eller kommunalt regi. Arbejdsministeriet har sammen med arbejdsministeren mange gange benyttet enhver lejlighed op til præsentationen af reformen at spytte undersøgelse efter undersøgelse ud, der skal påvise, at AF-systemet ikke er dygtigt nok til at løse opgaverne. Tilsvarende undersøgelse af kommunerne er ikke foretaget, hvorfor mon dog dette er tilfældet, ja, det er jo politik, når det er værst. Men inden Folketinget vedtager den nye reform, som på mange områder er god og konstruktiv, så lad os da afdække, hvad det er, som gør, at beskæftigelsesområdet ikke længere skal være statslig forankret. Lad os stille alle de kritiske spørgsmål. * Hvad fungerer ikke i dag i det nuværende system? * Hvad er det kommunerne kan, som det nuværende system ikke kan? * Hvad har kommunerne vist til dato på beskæftigelsesområdet? Og hvad er dokumentationen for det? * Hvad vil det komme til at koste at flytte det nuværende system over til kommunerne? * Vil der ikke være en risiko for, at kommunerne ikke bare tænker i økonomi? Ledernes Hovedorganisation har denne vurdering i deres netop offentliggjort arbejdsorientering Der er ingen tvivl om, at Folketinget reelt afskriver sig muligheden for løbende at styre og udøve indflydelse på beskæftigelsespolitikken. Men også at understøtte de overordnede økonomiske hensyn, og dels sikre en politik, der forholder sig til arbejdskraftområder. En organisering, baseret på kommunegrænser, vil betyde, at mobiliteten på arbejdsmarkedet begrænses og ikke fremmes. Spørgsmålet er, om regeringens udspil er svaret på de udfordringer, arbejdsmarkedet står over for med internationaliseringen, en ny global arbejdsdeling og den demografiske udvikling. Lederne tvivler stærkt på, at en kommunal forankring af arbejdsmarkedspolitikken er svaret på de kommende udfordringer, vi står over for. Der er heller ingen tvivl om, at udspillet er et opgør med et neutralt landsdækkende og statsligt styret formidlingssystem, hvilket kan få meget alvorlige konsekvenser for rekrutteringen af arbejdskraft. Hvad med de kommuner, der vælger at samarbejde i fælleskommunale selskaber? Her er det meget uklartm hvem der har ansvaret, hvis det går galt. Men det, der står tilbage med udspillet til reform, er at Kommunernes Landsforening har fået næsten, som de har kunnet ønske sig. Regering og ministrerer har glemt at lytte til de andre spiller på banen. Sammen med Ledernes Hovedorganisation er der også en lang række af andre organisationer, der i den grad er bekymret over udspillet fra regeringen. Så regering, Claus Hjort Frederiksen og DF tag og tænk jer godt om, før i laver noget uden om andre partier i folketinget, lyt til alle parter på arbejdsmarkedet. Lav et bredt forlig ellers ingen reform. Jørgen Larsen Møller, Godske Lindenovs Vej 213, Aalborg SØ.