Børnepasning

Bredt forlig i morgen

Råd til bedre kollektiv trafik til Gjøl og øget indsats for demente

AABYBRO:Det bliver et samlet byråd, som vil at stå bag budget 2005, og i dag vil alle 17 formentligt melde positivt tilbage på forhandlingerne om økonomien for næste år, som tilsyneladende undgår de store besparelser. Tværtimod har der været råd til at spendere lidt. Borgmester Ole LykkegaardAndersen kan formentlig i morgen melde om et budgetforlig, og han går endda så vidt som at love, at der efter hans personlige mening ikke bliver tale om serviceforringelser i det nye budget, som dog kommer til at indeholde en række omlægninger. Øvelsen var at finde de manglende fem mio. kr. på kommunens drift, og ret hurtigt blev byrådet enige om besparelser for tre mio. kr., som bl.a. betyder oprettelse af kombi-biblioteker på bekostning af fillialer og skolebiblioteker. Nu er de resterende to mio. kr. også fundet, og der er blevet råd til udvidelser. Den kollektive trafik til Gjøl styrkes med en teletaxi-ordning på alle hverdage, uanset om GjølSkole har ferie eller ej. Indsatsen overfor demente skal forbedres, så også demente i eget hjem hurtigt får hjælp, som anbefalet af Ældre- og Handicaprådet og socialudvalget i NORDJYSKE i går. Tilskuddet til børnehaven Landbyhaven ved Vedsted Friskole skal øges, så det svarer til det kommunale tilskud, som de private dagplejere får. Børnekulturen skal også styrkes ved at oprette en billedskole efter samme model som musikskolen. Endelig ser det ud til, at ældreområdet slipper for at skulle genenem serviceforringelser, da det ikke synes aktuelt at hæve priserne i den kommunale madordning for ældre eller at skære i servicen på hjemmehjælpen. Men Ole LykkegaardAndersen vil ikke oplyse, hvordan pengene til udvidelserne samt de manglende to millioner kroner skal findes, før budgettet er underskrevet formentlig i morgen. Men der er bl.a tale om at øge indtægterne via salg af kommunale ejendomme. Desuden bliver et forslag om at ændre dagplejedistrikterne sendt i høring hos forældrebestyrelsen. Det handler om at lægge de syv distrikter sammen, så Birkelse og Aabybro bliver ét distrikt, Nørhalne og Biersted et andet, mens Gjøl forbliver selvstændig. Det vil i følge kulturudvalgets oplæg give en årlig besparelse på 400.000 kr. Det kan betyde, at forældre med bopæl i Birkelse skal have deres barn passet iAabybro. Omvendt kan det også betyde større sikkerhed i ansættelsen for dagplejerne, da de med et større område ikke længere er så sårbare overfor et faldende børnetal i deres lokalområde.