Lokalpolitik

Bredt forlig om budget 2004

Samtlige byrådets tre partier fandt frem til fælles løsning

SKAGEN:Samtlige tre partier i byrådet i Skagen Kommune indgik mandag aften forlig om næste års budget efter et fire timer langt møde, der dog også omfattede en række andre punkter på økonomiudvalgets dagsorden. I forhold til de ting, der tidligere har været fremme i dagspressen, er der ikke så meget nyt i forbindelse med forliget, men det skulle nu være slået helt fast, at arbejdet med at etablere en ny bøjlevej nord om Skagen, er nært forestående. Det var da også et punkt, som samtlige tre partier havde med i deres ændringsforslag. Forliget betyder, at der næste år bliver afsat én million kroner på budgettet til projektering og eventuelt køb af arealer, og at der i hvert af de følgende tre år skal bruges syv millioner kroner på at lave omfartsvejen. Forliget betyder også, at der ikke bliver tale om en beskæring af narkobehandlingen, som der ellers var lagt op til i første omgang. Det betyder en udvidelse af budgettet med 109.000 kroner, noget som både Socialdemokratiet og Venstre havde med i deres ændringsforslag. Det betyder også, som foreslået af de samme to partier, at besparelsen på en kvart million kroner ved etableringen af en central tandklinik bliver reduceret til det halve. Socialdemokratiet havde i forbindelse med sine ændringsforslag understreget, at partiet ikke kunne gå ind for nogle uspecificerede besparelser på specialundervisning, nærmere bestemt 270.000 kroner. Denne besparelse er nu taget ud af budgettet, men ifølge borgmester Hans Rex (V) betyder det ikke, at man ikke stadig arbejder på at finde en sådan besparelse. Der var også lagt op til en uspecificeret besparelse inden for børne- og kulturudvalgets område på 531.000 kroner. Det er nu udmøntet i en forventet besparelse på børnehaver og undervisning af flygtninge, sidstnævnte på grund af færre flygtningebørn end først forventet. Endelig bliver der heller ikke i budgettet regnet med en besparelse på 357.000 kroner inden for Virksomheden Skagen i forbindelse med etablering af en fælles kommunal formidling. - Vi venter, at besparelsen kommer, men vi tager altså besparelsen ud af budgettet nu, forklarer borgmesteren. På anlægsbudgettet bliver der desuden afsat en halv million kroner ekstra til renovering af veje. Det nu indgåede forlig bliver hilst med tilfredshed fra de tre partiers ordførere. - Jeg er meget tilfreds med, at det lykkedes at nå til et forlig. Det betyder utroligt meget for byrådets arbejde, at vi er enige om basis. Det er et budget uden voldsomme geværgreb, men det er klart, at der er tale om en tilpasning rundt omkring i budgettet, når der bliver færre børn og unge, samtidig med at der bliver flere ældre, siger Hans Rex. - Vi er tilfreds med resultatet. Jeg synes, at vi har fået mange af de ønsker opfyldt, som vi kom med i ændringsforslagene. Vi fik taget de uspecificerede besparelser ud af budgettet og fjernet besparelsen på specialundervisning, siger 1. viceborgmester Bjarne Kvist (S). - Vi var fra starten tilfreds med oplægget, og vi er meget tilfreds med, at Bøjlevejen nu ser ud til at blive etableret inden for en overskuelig fremtid med en forhåbentlig bedre trafikregulering og erhvervsudvikling i byen, siger 2. viceborgmester Leo Skjødt Mikkelsen (K).