Bredt forlig om Budget 2004

V og S opgraderer Nibe Skole, ældre og veje. Landsbyskoler dør, frygter SF.

Venstre og Socialdemokraterne har nu aftalt rammerne for den kommunale husholdning næste år - uden om SF. Budgetforliget for 2004 fastholder den kommunale skatteprocent på 21, 4, og skatten på jord i form af grundskyld forbliver 11 promille. Renoveringen af Nibe Skole fremrykkes, og skolen får en ekstra tilbygning, der skal skabe plads til et nyt såkaldt multi-kulturhus for ældre og yngre generationer. Ældreområdet får tilført ektra halvanden million , budgettet for vedligeholdelse af veje bliver forhøjet med en fjerdedel, garantien for børnepasning fortsætter, tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i dagplejen ligeså, en kloakfond får tilført millioner., planlagte investeringer i IT bliver ikke berørt, og tilskuddet til landsbysammenslutningen LINK overlever. - Vi fastholder det høje serviceniveau, initiativer til fortsat at være en attraktiv tilflytterkommune, og så endda uden at komme bare i nærheden af regeringens loft for vækst på 0, 65 procent, jubler borgmester Jens Østergaard Madsen (V). Han forklarer grundlaget for et budget uden besparelser, uændret skat, og endda øgede investeringer på nogle områder, med tidligere nedskæringer inden for især administrationen. Men især med smørhullet Nibe by som magnet for vellønnede tilflyttere. . - Stigningstakten i tilflytternes indkomst ligger nu 30 procent over landsgennemsnittet. Vi ligger lige ved siden af Danmarks næststørste by Aalborg, og det er en væsentlig årsag til, at det er muligt at sætte et sådant budget sammen. S er atter med i et budgetforlig efter en pause på et år, og gruppeformand Elin Møller roser forliget for at bære klare socialdemokratiske fingeraftryk. - Det er lykkes os at skaffe flere penge til de forømte veje, og fjerne børne/kulturudvalgets Venstre-indstilling om at spare en procent af det nuværende budget for børnepasning. - Det var nu mig, der foreslog at droppe den idé, siger borgmester Jens Østergaard Madsen. - Nej, det var mig, der fortalte socialdemokraterne, at de ikke kunne være bekendt at skære på børneområdet, siger SFs Mogens O. Madsen. Han står udenfor budgetforliget efter et år i selskab med Venstre . Mener, at V og S bryder ”skoleforliget” ved ikke at afsætte flere penge til kommunens to mindste folkeskoler - Bislev Skole og Sebber Skole i Valsted. - V og S har nu underskrevet deres dødsdom, vurderer Mogens O. Madsen. Budgetforlig 2004 bliver formelt vedtaget 8. oktober.