Bredt forlig om næste års budget

30 byrådsmedlemmer er enige, kun Anita Knakkergaard (DF) er ikke med i budgetforliget

AALBORG:30 ud af byrådets 31 medlemmer er blevet enige om kommunens budget for 2005 og overslagsårene 2006-2008. Kun Anita Knakkergaard fra Dansk Folkeparti valgte at stå udenfor forliget, der i går faldt på plads sidst på eftermiddagen. Efter omkring syv timers forhandlinger kunne en glad borgmester Henning G. Jensen (S) præsentere forliget. Han sammenfatter resultatet på denne måde. - Der er et højt aktivitetsniveau, stor social ansvarlighed overfor det enkelte individ i byen, godt politisk samarbejde og der er hold i vores økonomi. Selvom det virkede som om, at der ikke var mange knaster i forliget, så krævede det ifølge borgmesteren meget benarbejde at nå frem til et resultat. - Det har været hårdt politisk arbejde, fordi det handler om prioritering, og der er også mange følelser blandet ind i det her, fordi man skal regne med, at byrådets medlemmer i den her proces op til budgettet er udsat for et kolossalt stort pres fra befolkningen, fra brugere og ansatte, og hver enkelt byrådsmedlem er bange for ikke at leve op til de forventninger, siger han. Venstre havde foreslået en skattelettelse og en nedsættelse af dækningsafgiften, men det var der ikke andre partier, der ville være med til. - Det er klart, når vi går ind fra morgenstunden af og fremfører det, så har vi en diskussion om det, men det var ikke et ultimativt krav, det må vi så beklage, at vi ikke fik med. Til gengæld fik vi yderligere låneafvikling, så vi når op på 20 mio. kr. om året, og det er vi glade for, siger skole- og kulturrådmand Nils Bell (V). Det konservative folkeparti var godt tilfreds med budgetforliget. Ældre- og handicaprådmand Anita Knakkergaard glædede sig især over flere penge til plejehjemmene, men på K-gruppens vegne var de ekstra 10 mio. kr. til afvikling af gælden også et centralt punkt. Anita Knakkergaard pegede også på, at partiet er glade for, at der nu laves en undersøgelse af, hvad en tunnel til fodgængere og cyklister fra Østeraagade under Nyhavnsgade vil koste. SF gik med i forliget, selvom man ikke var begejstret for at bruge så mange penge på en ny skøjtehal. - Det er ud fra en helhedsvurdering, og det jeg synes, der er væsentligt at fremhæve er, at den DUS-besparelse, der var lagt op til, den er faldet helt bort, og det var meget væsentligt for os at få den fjernet, siger Henrik Thomsen, der også glæder sig over, at partiet også har fået fjernet besparelserne bl.a. på det to-kulturelle ormråde. Dansk Folkeparti var splittet om årets forlig. Tommy Eggers skriver under, men det gør det anden halvdel af duoen, Anita Knakkergaard, ikke. - Mit synspunkt er, at det er bedre at være med og have påvirkning på tingene, siger Tommy Eggers. Anita Knakkergaard gik fra forhandlingerne, fordi hun ikke kunne få nok midler til de ældre. Hun havde krævet 12,6 mio. kr. mere til ældreområdet. - Jeg tror, at de ældre er bedre tjent med, at jeg sidder i opposition, siger Anita Knakkergaard om beslutningen. Kristendemokraterne var ikke begejstrede for at bruge så mange penge på en ny svømmehal, men Inge Ibsen Fomcenco glædede sig til gengæld over, at hun sørgede for, at skolerne nu kan få pornofiltre på computerne, og at der laves en særlig udredning af behovet for service- og telebusser. Det Radikale Venstres Preben Pedersen glædede sig bl.a. over, at partiet var med til at sikre flere penge til vedligeholdelse af skolerne, og at der kom flere penge til byfornyelse i budgettet. -