Bredt forlig om sparebudget i Hobro

Landsbyråd reddes og ældremad stiger knap så meget, men ellers nedskæring over alt

Skolevæsen 28. september 2002 08:00

HOBRO: 14 ud af 15 byrådsmedlemmer står bag Hobro Kommunes budget 2003. Helt som bebudet bliver det en økonomisk køreplan med store besparelser. Men i sidste øjeblik regnede gaverne ind til Hobro, så der pludselig blev råd til at fjerne nogle af de mest kritiserede nedskæringer. Bag forliget, som i går blev fremlagt som et ændringsforslag til 2. behandlingen på byrådsmødet 8. oktober, står Venstre, Socialdemokratiet og Konservative. Kun Svend Nielsen fra Hobro-listen er ikke med. Han var torsdag bortrejst og derfor ikke hjemme til at tage imod indbydelsen til de afgørende forhandlinger. Svend Nielsen havde forinden fremsendt sit eget ændringsforslag. Forliget betyder, at skatteprocent og grundskyld ikke røres. Kravet om spare eller tjene i alt 28 mio. kr. fastholdes. Derfor kan institutioner, forvaltninger og modtagere af kommunal støtte se frem til nedskæringer på omkring tre procent næste år. De rammer bredt lige fra idrætshaller til folkeskoler. I budgeforhandlingernes slutfase fik Hobro hjælp ude fra, så regnestykkerne blev lidt lettere: F.eks. fik politikerne så sent som torsdag klokken 14 melding om, at der i 2003 kommer ekstra godt en million kroner i kassen via ejendomsskatten, fordi Hobro-borgernes boligere er blevet mere værd. For et par uger siden indløb besked fra Indenrigsministeriet om, at Hobro Kommune får 616.000 kroner mere i bloktilskud på grund af stigende udgifter til sygedagpenge. Færre syge Netop sygedagpengenes himmelflugt er en af årsagerne til det skrappe budget for 2003. På baggrund af udviklingen i årets første halvdel måtte socialudvalget for et par måneder side bede om en tillægsbevilling på over fem millioner kroner. På to år er udgifterne til sygedagpenge steget fra 11 til 27 mio. kr. - Men i de seneste uger er der kommet nye tal frem. Den støt stigende kurve er knækket, og der er udsigt til et fald på sygedagpengeområdet, konstaterer socialudvalgsformand Hans Poulsen (S). Den udvikling betyder, at byrådet forventer større besparelser på dagpenge til de syge. Tre millioner kroner i forhold til i år skal socialforvaltning spare med en målrettet, opsøgende indsats over for sygdomsramte borgere. Forvaltningen har ansat ekstra medarbejdere specielt til den opgave. På sammen måde sætter socialforvaltningen gang i et projekt, som skal få flere kontanthjælpsmodtagere i arbejde. Det skal i 2003 spare Hobro for udgifter på en halv million kroner. Ned i tempo Enkelte anlægsopgaver droppes alligevel ikke. Det er f.eks. indkøb af IT til folkeskolerne. Teknisk udvalgs pengekasse til blandt andet asfalt slipper med en lidt blidere nedskæring. Og der er endda blevet plads til en halv million til et nyt klubhus i Onsild. Pengene findes ved at skrue forventningerne til salg af grunde væsentligt op. Det skal ses i sammenhæng med, at Hobro Kommune netop er ved at lave lokalplaner for udstykning af op mod 100 parcelhusgrunde. Men det står fast, at tempoet for renovering af kommunens skoler sættes ned. Oprindeligt var der planlagt investeringer i skolerne på 14 millioner kroner årligt frem til 2006. Nu hedder budgettet 13 mio. næste år og otte de efterfølgende år. Ingen drillerier Borgmester Jørgen Pontoppidan glæder sig over det brede forlig om budgettet. - Vi har forholdt os til realiteterne. Vi skulle spare, og forhandlingerne er foregået på en seriøs måde uden politiske drillerier, konstaterer han, efter hans første budget som borgmester reelt er på plads.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...