Bredt repertoire af foredrag

Seks foredrag i Aars Kirkecenter

AARS:Det er et bredt repertoire, Aars Højskoleforening har for sæsonen. Foreningen lægger ud med en aften med forfatteren Knud Sørensen, Mols, som skulle være kommet sidste år, men måtte melde afbud på grund af sygdom, beretter Anna Fogh, Højskoleforeningen. Emnet for Knud Sørensen er "Tid og utid. Der er historier alle vegne". Knud Sørensen er som forfatter fortolker af livet på landet, og selv er han uddannet landmåler. Han kommer efter programmet i Højskoleforeningen onsdag i næste uge. Der er planlagt i alt seks aftener, hver gang i Aars Kirkecenter. Man møder blot op og betaler halvtreds kroner ved indgangen, så sørger Højskoleforeningen også for en kop kaffe til de 30-40 deltagere, som plejer at møde. Aars Højskoleforening blev grundlagt tilbage i 1942. Den har sit grundlag i Grundtvigs kirkelige og folkelige tanker. Foreningen vil værne og videreføre frihedslinjen i dansk kirke- og folkeliv. Foreningen hed oprindelig Kirkeligt Samfund, og det navn har hovedorganisationen fortsat med sæde på Vartorv i København. Men i en række lokalforeninger er navnet blevet ændret. I Aars skete det i 1988. Formålet var at markere en forskel til Indre Mission - og få flere til at deltage, forklarer Anna Fogh. Efter Knud Sørensen kommer provst Holger Lyngberg, Ravnkilde. Hans emner er "Lidt ægte trøst", blandt andet med udgangspunkt til Martin A. Hansens novelle "Høstgildet". Efter dette foredrag er der i øvrigt generalforsamling i Aars Højskoleforening. Det er onsdag 9. oktober. Onsdag 20. november kommer forfatteren Ruth Ross Karlsen. Hun er født i den del af Tyskland, der senere blev til Østtysklnad, og har levet under Hitlers regime. Siden har hun boet i Norge og bor nu i Aalborg. Hun har udgivet flere bøger, blandt andet "Du har ikke lov at glemme" om nazitiden. Det er denne bog, som er Ross Karlsens emne. Ind i det ny år kommer pastor Ole Juul, Ødum, og taler om "Menneskelivet mellem søndagsgudstjenesten og Mandagschancen". I februar er det tidligere højskoleforstander Helge Hansen, Aalborg, som taler om "Livsformer i opbrud fra 1700-tallet til nutiden". Denne aften er arrangeret sammen med Landbrugets Seniorklub. Endelig afslutter højskoleforstander Jens Grøn, Vestbirk, rækken af foredrag under titlen "Traditioner og fornyelse. Sange med tradition og sange med fornyelse".