EMNER

Bredt samarbejde

SAMMENLÆGNING:Kommunesammenlægning eller ej, det får vi forhåbentlig snart styr på. Ole Knude Jensen skriver i debatindlæg den 29.januar, at Skagen ikke skal stå alene, men sammenlægges med en anden kommune. Jeg synes ikke om, at der fra flere sider, bl.a. politikere, bliver sagt NÅR vi bliver slået sammen med Frederikshavn, der er altså ikke taget beslutning om noget endeligt. Det havde været på sin plads om regeringen, før de talte sammenlægning, havde gjort sig klart hvilke opgaver der skal pålægges hvor, så ville der ikke i så høj grad, have været så stor usikkerhed i befolkningen, og afhængig af opgaverne ville det være nemmere at forstå, at der ville være nogle opgaver, som Skagen ikke kan klare alene. Jeg mener personlig Skagen kommune skal være selvstændig, men med et meget bredt samarbejde med andre kommuner, ikke nødvendigvis kun Frederikshavn, vores infrastruktur bliver jo bedre og bedre, problemet til andre kommuner er ikke så stort. Ole Knude Jensen har ret i, at vi ikke skal bilde os ind, at tingene bliver nemmere, men jeg ser gerne at vi ikke sige ”når” vi bliver slået sammen med Frederikshavn, der skal jo også gerne arbejdspladser til Skagen, vi har på nuværende tidspunkt et meget lille samarbejde med Frederikshavn. Vi kan godt, på nogle områder, udvide samarbejdet med andre kommuner, det vil være helt fint for mig, men grundlæggende mener jeg at vi skal være en selvstændig kommune. Jeg vil gerne her opfordre skagboerne til, i vores avis, at debattere sammenlægning/samarbejde med andre kommuner, så vi får så mange meninger om dette vigtige punkt som muligt.