Brems ledigheden

I den seneste tid er arbejdsløsheden i byggeriet steget med skræmmende hastighed. I august 2008, (uge 33) var ledigheden ganske vist lavere, end den var i 2007. Men få måneder senere (i uge 47) var ledigheden steget væsentligt og var nu 2,1 procentpoint højere end i 2007.

I Region Nordjylland var ledigheden for byggearbejdere i uge 47 på 4,3 pct. Det er en lille smule lavere end landsgennemsnittet. Det er en stigning på 1,7 pct.point siden sidste år – altså en ganske betragtelig stigning. Samtidig ser det ikke ud til, at den negative udvikling vil aftage i det kommende stykke tid. Derfor er det nu på tide, at man iværksætter nogle af de offentlige bygge- og anlægsarbejder, der under alle omstændigheder skal gennemføres i de kommende år. Det ville være med til at sikre, at arbejdsløsheden ikke stiger så voldsomt, som den ellers vil gøre. Og der er nok at tage fat på i Region Nordjylland. Mange af regionens knap 220 folkeskoler er forfaldne og trænger til vedligeholdelse og renovering. Også de offentlige veje, kloakker og idrætsanlæg er mange steder stærkt nedslidte. Der er i dag på landsplan et samlet vedligeholdelsesefterslæb i kommunerne på ca. 8 mia. kr. - og det vil kun blive større, hvis man ikke sætter investeringsniveauet op. Jo mere skoler, børnehaver, plejehjem, veje og idrætsanlæg får lov til at forfalde, jo dyrere bliver det at genoprette. Der er derfor meget at spare for kommunerne, hvis de sætter gang i renoveringen af de forfaldne bygninger og anlæg, og samtidig lægger en plan for systematisk vedligeholdelse af både nye og gamle byggerier. Regnestykket er med andre ord såre simpelt: Der er ledig arbejdskraft. Der er masser af offentlige opgaver at tage fat på. Nu mangler vi blot den politiske vilje og de fornødne investeringer, for at regnestykket kan gå op.