Brems overbefolkning

Det er altafgørende, at kvinderne får lige rettigheder og lige muligheder med mændene.

Vi står foran et nyt årti, og vi står også over for en af de helt store globale udfordringer - en udfordring, der ikke er ny, men som ikke desto mindre har glimret ved sit fravær på den internationale dagsorden i de seneste årtier. Det er uholdbart, og vi Konservative føler os forpligtigede til at øge fokus på den fremover - alt andet vil være uansvarligt. Udfordringen hedder den globale befolkningstilvækst. Den vil i løbet af de næste årtier få Jordens befolkning til at stige fra de nuværende 6,8 mia. mennesker til omkring 9,2 mia. i 2050. En så voldsom forøgelse af befolkningstallet rummer mange risici i form af voksende fattigdom, uoverskuelige folkevandringer, øget forurening og voldelige konflikter om stadig mere knappe naturressourcer. Det kommer til at kræve en kæmpe indsats, hvis de spændinger og trusler, der uvægerligt vil opstå, når så mange flere mennesker kommer til at bo på den samme landmasse, skal veksles til fredelig sameksistens. Det stigende befolkningstal vil få et hav af afledte effekter, som vil præge den internationale dagsorden i de kommende år. For få årtier siden bestod Jordens befolkning af 4 milliarder mennesker, og i dag er vi cirka 6,8 milliarder. Hvert år vokser den globale befolkning med 78 millioner mennesker, hvilket svarer til et nyt Frankrig og et nyt Holland om året. Det Konservative Folkeparti vil derfor øge fokus på udfordringerne i forbindelse med befolkningsvæksten de næste årtier og gøre den udfordring til et centralt omdrejningspunkt i vores udviklingspolitik. Nøglen er kvinderne. Læs hele indlægget på www.nordjyske.dk/debat.