Tyverier

Bremse for politiets skygning

NORDJYLLAND:Politiet kan ikke uden videre få oplysninger fra teleselskaber for at kunne skygge mistænkte. Det har Højesteret fastslået i en konkret sag fra Nordjylland, hvor politiet ville forsøge at følge en mistænkt tyvs færden. Teleselskaber registrerer løbende, hvilke sendemaster tændte mobiltelefoner opdateres til, og samtidig kan selskaberne fortælle, i hvilken retning og afstand fra masten mobiltelefonen befinder sig. Oplysningerne kan altså kortlægge en persons færden, og metoden ønskede politiet i Aalborg at bruge i forhold til en formodet stortyv. Flere gange havde manden nemlig formået at ryste politiet af under nogle køreture. Politiet har under sagen hævdet, at man sagtens burde kunne få informationer fra teleselskaberne om den mistænktes to mobiltelefoner uden rettens tilladelse. Men fem højesteretsdommere afviser synspunktet. Udlevering af den type oplysninger til politiet kan ikke uden videre anses for berettiget, skriver de. Kun hvis indgrebet opfylder nogle krav i retsplejelovens regler, kan politiet få positionsoplysningerne. Højesteret sammenligner det med observation af en mistænkt på et ikke frit tilgængeligt sted med et fjernbetjent eller automatisk tv-kamera eller fotografiapparat. Skygning via oplysninger fra teleselskaber kan ske, hvis efterforskningen drejer sig om en forbrydelse, der kan give fængsel i et år og seks måneder, fastslår dommerne. Derimod har en advokat i Aalborg og byretten samme sted ment, at der skulle opstilles skrappere betingelser - bl.a., at sagen skal angå en lovovertrædelse, som kan gives seks års fængsel, og at indgrebet skal have en afgørende betydning for efterforskningen. Byretten ville derfor ikke tillade indgrebet mod den formodede tyv. Advokaten har sagt, at der er tale om et væsentligt indgreb i den personlige frihed med store konsekvenser for hele befolkningen. Når teknikken udvikles, kan det blive muligt meget præcist at afsløre, hvor en person opholder sig - endog også inden for hjemmets fire vægge, advarer advokaten. Men de fem dommere skriver, at den nuværende teknologi ikke kan stedfæste en persons færden så præcist, at den kan lokaliseres til en bolig eller andre husrum. Derfor behøver politiet ikke leve op til de skrappe betingelser i retsplejeloven. Højesterets afgørelse er samtidig en underkendelse af Vestre Landsret. Her gav dommerne politiet medhold i, at man kunne få oplysningerne uden retskendelse. /ritzau/