EMNER

Bremsen i for stigende takster

Udvalg vil indføre ny beregningsmetode, så takster på private opholdssteder bliver lavere

Social- og sundhedsudvalget har på sit seneste møde behandlet budgetter fra en række private opholdssteder, som kommunen bruger. I den forbindelse besluttede udvalget, at man vil skrive ud til de institutioner, hvor taksten er steget, og bede om, at man fremover udregner taksten ud fra en højere belægningsprocent - 97 pct. frem for som i dag 95 pct. Det drejer sig om Møllebo og Mølledag, samt Møllehuset og Smørhullet i Brønderslev og Gaia i Hjallerup. Det vil give en billigere takst og dermed gøre pladserne billigere for kommunen. - Jeg er af den opfattelse, at alle de besparelser, som vi desværre er i gang med nu, ikke kun skal ramme de offentlige tilbud. Det giver en skævvridning, hvis de private takster stiger, og det offentlige sparer. Vi skal se, om vi også kan finde noget på de private, siger udvalgsformand Thomas Krog (SF), der også peger på, at nogle private institutioners egenkapital vokser. - Det sker ikke i de offentlige kasser lige nu. Vi føler, at det er dumt, at vi er med til at finansiere det, siger han. Nu afventer man, hvad de private institutioner siger til det forslag. - Vi regner med at vi kan bruge de 97 pct. med mindre de har nogle gode forklaringer på, at vi ikke kan gøre det, siger Thomas Krog. At der skal spares på private opholdssteder er besluttet med budgetforliget. - Vi har en sparebrik i 2011, der siger, at vi skal finde 350.000 kroner på det her område. Hvis ikke vi sætter ind nu, så falder det tilbage og kan betyde besparelser på det offentlige område, som allerede er blevet beskåret ret meget tidligere, siger Thomas Krog. Lykkes det at få taksterne ned, vil det betyde en del i kroner og øre. - Det flytter noget. I nogle tilfælde har vi fem-otte beboere til 40-50.000 kroner, så det bliver til en del penge, siger Thomas Krog.