Brev til Norges fiskeriminister

Sagen tages måske op i Nordisk Råd

SKAGEN:UniFisk, som er den eneste sildeindustri i Skagen, der bruger store mængder af den atlantoskandiske sild - også kaldet den norske vårgydende sild (NVG-sild), har nu taget direkte kontakt til det norske Storting i et forsøg på at få ophævet de norske fiskeres landingsboykot mod havne i EU - og det vil praksis stort set sige danske havne. Med folketingsmedlem Jens Chr. Larsen (V) som mellemmand har det norske stortingsmedlem og præsidiemedlem Inge Lønning fået et brev med en orientering om, hvor alvorlig situationen er for UniFisk, for virksomhedens medarbejdere, produktion og kunder. - Jens Chr. Larsen er medlem af Nordisk Råd, og han havde i sidste uge besøg af et norsk medlem af rådet, Inge Lønning, og overbragte ham et brev om den alvorlige situation, fortæller økonomidirektør Peter Damgaard Hansen, UniFisk. Inge Lønning har i en kort meddelelse til UniFisk efterfølgende oplyst, at han har viderebragt brevet til den norske fiskeriminister, Svein Ludvigsen. I brevet fra UniFisk, hedder det blandt andet: "Konsekvenserne af den aktuelle norske boykot af Danmark er en katastrofe for UniFisk. Vi skal i oktober kvartal have tilført cirka 80 procent af vort årsbehov. Allerede i disse dage må vi afskedige et større antal medarbejdere, og vi er begyndt at miste vore mangeårige kunder på de europæiske markeder til vore norske kolleger/konkurrenter. Og selvfølgelig medfører boykotten store økonomiske tab for os, som truer virksomhedens eksistens. Vi kan i UniFisk ikke forstå, at dette skal være takken fra norsk side for, at vi gennem mange år har bidraget til at opbygge et marked i Europa for forædlede sildeprodukter baseret på NVG sild. Fra Sildesalgslaget og den norske sildeindustri hører vi, at man ikke har ønske om at skade den danske sildeindustri. Men det er jo direkte, hvad man gør i disse kritiske uger! Vi er bekendt med, at der ingår flere elementer i den verserende konfilkt mellem EU og Norge, men efter vores mening er det helt urimeligt, at det er den danske sildeindustri, der skal betale denne katastrofalt høje pris, for at konflikten ikke bliver løst." - Jens Chr. Larsen gør netop nu et meget stort arbejde for at vi kan få løst konflikten ved at presse på overfor både det danske fødevareministerium og på skandinavisk plan gennem Nordisk Råd, og jeg ved, at han vil tage sagen op på det næste møde i Nordisk Råd, som holdes i begyndelsen af november. Den norske måde at handle på i denne sag, falder jo slet ikke i tråd med alle de bestræbelser, der i netop Nordisk Råd har været for at få reduceret handelshindringer, siger Peter Damgaard Hansen.