Lokalpolitik

Brevbyge med krav til kommunalreform

SR vil have ministre til forhandlingsbordet

KØBENHAVN:Med en byge af breve til statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) og syv af hans ministre forsøger Socialdemokraterne og De Radikale nu at få sat skub i forhandlinger om knap halvtres lovforslag til udmøntning af kommunalreformen. Ministrene er vrangvillige, og nu må statsministeren kommandere dem til forhandlingsbordet, står der mellem linjerne i et personligt brev til statsministeren fra de to partiledere, Helle Thorning-Schmidt (S) og Marianne Jelved (R). De henviser til valgløfter fra Fogh Rasmussen om at søge bredt flertal for lovudmøntningen. - Desværre oplever vi på flere områder en meget beskeden vilje hos deres ministre til at efterleve statsministerens erklærede vilje til åbenhed og reelle forhandlinger, skriver de to partiledere. Marianne Jelved siger, at S og R fortsat opgiver at få ændret grundlæggende på Regeringens og Dansk Folkepartis forlig om storstilede kommunesammenlægninger, omdannelse af amterne til fem regioner og en omfordeling af opgaverne mellem kommuner, det regionale niveau og staten. Ej heller større forlig indenfor de berørte ressortområder sætter S og R næsen op efter. - Der kan blive tale om aftaler fra lovforslag til lovforslag. Det er det, der er meningen, siger Marianne Jelved om de to partiers forventninger. Hun siger, at det haster med at få skred i lovbehandlingen, der skal være færdig inden Folketingets sommerferie af hensyn til efterårets kommunalvalg og for at kommunalreformen kan gennemføres rettidigt fra 2007. Marianne Jelved fremhæver specialundervisning og institutioner for handicappede med mere samt miljøet som områder, der er særligt vigtigt for hende at give de nye regioner mere kontrol over frem for i de nye storkommuner, hvor regeringen vil lægge flere opgaver på disse områder. På miljøområdet frygter SR og SF, der her er medunderskriver på et fælles brev til miljøminister Connie Hedegaard (K), at kommunerne vil tage større hensyn til forurenende erhvervsinteresser, hvis de overtager alle de tilsyns- og planlægningsopgaver fra amterne, som regeringen og Dansk Folkeparti har lagt op til. Her har forhandlingerne ligget stille i en måned, beklager brevskriverne sig. På det sociale område frygter SR, at regeringens planer vil gå ud over kvaliteten og økonomien i de sociale tilbud og specialundervisningen af handicappede og andre børn og voksne med særlige problemer De to partier forlanger blandet andet også tryghedsaftaler for alle de offentligt ansatte i forbindelse med flytning af opgaver og institutioner. /ritzau/