Moseby

Briketfabrik som en folkegave

Hvis der kan skabes økonomisk og folkelig opbakning, vil den faldefærdige, markante briketfabrik mellem Kaas og Moseby genopstå som et kulturhistorisk monument over tiden, da den dannede basis for egnens hidtil største industrieventyr og begrebet mosebisser opstod.

Ildsjæle drømmer om at se ruinen Kaas briketfabrik genvinde fordums storhed. Den lukkede i 1966.

Ildsjæle drømmer om at se ruinen Kaas briketfabrik genvinde fordums storhed. Den lukkede i 1966.

Ejeren, Finn Søholm Jørgensen, Catherineberg Gods på Sjælland, vil overdrage fabriksbygningerne med jorden omkring til Jammerbugt Kommune eller en anden ejer, uden at det skal koste en krone, oplyser vicekommunaldirektør Mogens Frandsen, Jammerbugt Kommune. - Jammerbugt Kommune er ikke interesseret. Men kommunen vil gerne være aktiv med at hjælpe interessegrupper og andre med at skaffe fondsmidler og få stiftet en selvejende institution, fond eller andet, der kan stå som ejer. Det vigtigste for os er den folkelige opbakning, siger Mogens Frandsen. Moselauget har længe leget med tanken om at få reddet briketfabrikken, områdets vartegn, mens tid er. Ejerens tilbud varer ifølge vicekommunaldirektør Mogens Frandsen indtil udgangen af 2010, så indtil da står han som ejer. Læs hele historien i NORDJYSKE Stiftstidende lørdag.