Brikkerne er samlet til et helt nationalparkcenter i Stenbjerg

Bestyrelsen for nationalparken er nu klar med et udkast til form og indhold i et kommende nationalparkcenter, som kan placeres ved Stenbjerg Landingsplads.

Et nationalparkcenter ved Stenbjerg Landingsplads skal efter oplægget placeres på arealet, der i øjeblikket er udlagt som p-plads. Arkivfoto

Et nationalparkcenter ved Stenbjerg Landingsplads skal efter oplægget placeres på arealet, der i øjeblikket er udlagt som p-plads. Arkivfoto

Ønskerne til form, indhold og til omliggende arealer i forhold til et nationalparkcenter er nu nedfældet på papir i et såkaldt "arealprogram" for et Nationalparkcenter Thy. Arealprogrammet opfylder to formål, forklarer Ejner Frøkjær, formand for bestyrelsen for nationalpark Thy. - Dels tjener det som orientering for Thisted Byråd og de tanker, vi har gjort omkring størrelse, form og indhold i et kommende nationalparkcenter, dels kan det ud fra vores vurdering af behovet for arealer til nationalparkcentret bruges helt konkret i forbindelse med en afklaring af centrets placering, hvor vores udgangspunkt fortsat er et område ved Stenbjerg Landingsplads. Ejner Frøkjær vurderer, at der på baggrund af materialet er mulighed for, at Thisted Byråd i august kan forholde sig til nationalpark-bestyrelsens ønske om at placere centret i Stenbjerg. 900 kvadratmeter - Bestyrelsen har oplistet centrets overordnede funktioner og faciliteter ud fra de drøftelser, der har været i såvel bestyrelse som nationalparkråd - og på baggrund af de erfaringer, man har gjort med lignende centre andre steder, siger Ejner Frøkjær. Samlet set beskriver oplægget en bygning, der i runde tal er på 900 kvadratmeter. Beskrivelsen giver et billede af en bygning, hvor de indendørs arealer er disponeret ud fra et overordnet hensyn til fleksibilitet mellem de forskellige funktioner, der skal rummes i den, og hvor der er mulighed for at flytte rundt på de forskellige "brikker", som under et udgør bygningen. I huset skal der være plads til udstillinger, der skal være en reception, en naturbutik, bibliotek, cafe og publikumstoiletter, og så er der afsat plads til et "multiareal", der både kan fungere som et selvstændigt rum og indgå i sammenhæng med andre af bygningens funktioner. Yderligere skal der være kontorfaciliteter til nationalparkens sekretariat, mødelokaler og andre faciliteter for de mennesker, der skal arbejde i centret. Endelig nævnes muligheden af at etablere et observatorium, enten som en del af bygningen eller som en selvstændig facilitet. Vide rammer I forbindelse med centret skal der laves parkeringsfaciliteter og måske en naturlegeplads. - Derfor beder vi ikke blot Thisted Byråd om at forholde sig til den bygning, der nu er skitseret, men om at man i ligeså høj grad tager hensyn til muligheden af at udvide arealerne omkring bygningen. Det vil være uheldigt, hvis vi fra start kommer i en situation, hvor vi laver et byggeri, som arealmæssigt klemmes inde uden mulighed for udbygning og udvikling, siger Ejner Frøkjær. Udkastet til centret rummer ingen priser for det samlede projekt. Det har heller ikke været hensigten, siger Ejner Frøkjær. Foretrækker Stenbjerg - Vi beder byrådet forholde sig til en bygning med nogle bestemte funktioner - og nogle arealkrav i forhold til den Stenbjerg-placering, der stadig er vores første prioritet, siger formanden. Ejner Frøkjær understreger imidlertid, at brikkerne til den samlede bygning er udformet på en måde, der angiver ønskerne til et fremtidigt nationalparkcenter - uanset hvor den endelige placering bliver. - Bliver det ikke til en placering i Stenbjerg, har vi mulighed for at realisere bygningen på en anden placering, men med samme form, funktion og indhold. Heller ikke på driftssiden er der sat priser på. - Driften er en væsentlig faktor, og vi skal stå for bygningens drift indenfor den årlige bevilling på 7,5 mio. kroner til Nationalpark Thy, hvoraf vi må bruge en tredjedel til drift. Så vi kender begrænsningen, men har heller ingen interesse i at binde os i større driftsudgifter, end nødvendigt.