Energipolitik

Brint er vejen frem for energi og miljø

FREMTID:Renere energiformer vil spare Danmark og det globale miljø for meget forurening og CO2 udslip. Men Bendt Bendtsen (K) har valgt at spare ganske betydeligt på den danske energiforskning herunder på det danske brintprogram. Regeringens mantra "mere miljø for pengene" viser sig endnu engang reelt at være "mindre miljø for pengene". Danmark bør derfor genoptage den energiforskning, Socialdemokratiet igangsatte med brintprogrammet i 1996. Men det kan være, at den danske regering kommer på bedre tanker, nu hvor den amerikanske præsident og hans energiminister Spencer Abraham udtrykker ønske om øget brint forskning og ikke mindst internationalt samarbejde. Det store regeringsparti, Venstre, plejer jo at gøre, hvad USA's republikanske præsident siger, så hvorfor ikke også mht. brintforskning og -samarbejde. De signaler, Spencer Abraham sender til det internationale samfund omkring brintforskning og samarbejde, er meget vigtige. Brint er meget vigtig som miljøvenlig energi, og kan på længere sigt hjælpe med til at mindske CO2-udslippet. I et forsyningssikkerheds og miljømæssigt perspektiv er det en meget vigtig målsætning, at gøre transportsektoren uafhængig af fossile brændstoffer. Men udviklingen af en ny energiform kræver, at vi i fællesskab tænker os godt om. For det første er det meget vigtigt at have så mange lande som muligt med i forskningen og samarbejdet omkring brint. For det andet skal brintudviklingen tage udgangspunkt i bæredygtige energikilder, sol, vind og biomasse og ikke i det amerikanske udgangspunkt som er kul og atomkraft. EU, herunder Danmark, bør indgå i det internationale samarbejde om at udvikle brintteknologi og produktion. Udvikling af brintteknologi passer smukt med EUs grønbog om energi, hvor det klart understreges, at der skal satses på vedvarende energi og alternativer til fossile brændstoffer. VK-regeringen har skrevet under på denne grønbog, og vi venter på, at handling følger ordene, og at man igen styrker forskning i brint og vedvarende energi.