Brint - et energilager

Hydrogen er velegnet til at gemme og flytte energi

Energiens vej fra vind over elektricitet, vand, brint til brændselscelle og derfra til varme, strøm og vand.Kilde: H2 Logic

Energiens vej fra vind over elektricitet, vand, brint til brændselscelle og derfra til varme, strøm og vand.Kilde: H2 Logic

AALBORG:Grundstoffet brint eller hydrogen, som luftarten hedder i fagkredse, er ikke en energikilde i sig selv, men en måde at lagre energi. For eksempel strøm fra vindmøller. Med den gammelkendte teknologi elektrolyse kan elektricitet bruges til at spalte vand i brint og ilt. Brinten kan enten fyldes på trykflasker, bruges direkte eller omdannes til et andet mere håndterligt stof, for eksempel metanol, som har den fordel, at det er flydende ved normalt tryk. Modsat brint, der som universets letteste stof ved normalt tryk, optager betydelig plads. Udover elektricitet kan brint også fremstilles af diverse gasser, eksempelvis natur- og biogas. Samt af førnævnte metanol. Det sidste foregår relativt ukompliceret i en såkaldt reformer. - Det har den store fordel, at fremtidens brintbiler ikke nødvendigvis tankes op med brint, men med metanol, som er langt lettere at have med at gøre, siger Anders Korsgaard fra Aalborgvirksomheden Serenergy A/S. Brændselsceller på vej Serenergy er udsprunget af den forskning i såkaldte brændselsceller, der i en årrække er foregået på Aalborg Universitet. Brændselsceller er udset som den teknologi, der skal omdanne brinten til enten varme, elektricitet eller begge dele. Brændselsceller har opnået deres centrale rolle i forhold til brint i kraft af deres særlige egenskaber, hvoraf den måske vigtigste er høj virkningsgrad. Desuden er processen lydløs, og da cellen er uden bevægelige dele, er den meget holdbar. På sigt vurderes den derfor at blive billigere at fremstille og vedligeholde end traditionelle forbrændingsmotorer. Førende bilproducenter som Honda, Ford og DaimlerChrysler har da også meldt ud, at der kan ventes brintbiler på markedet om fem-ti år. Længe inden da vil et sådant køretøj køre rundt i Hobro, idet et eksemplar af elbilen Kewet, der i sin tid blev udviklet i Hadsund, men som i dag fremstilles i Norge, vil blive udstyret med en brændselscelle. Med projektet, der foregår i samarbejde med Aalborg Universitets brintforskere, vil man have en bil velegnet til storbykørsel, idet den som det eneste vil udlede vand. På tide vil nogen måske sige, idet teknologien blev opdaget 100 år før forbrændingsmotoren. Til dato har den kun været anvendt i begrænset omfang, for eksempel inden for rumfarten. De senere år er der dog forsket intenst i brændselsceller, og de er langsomt, men sikkert i færd med at vinde større udbredelse. For eksempel som nødstrømsanlæg inden telekommunikation.